Mijn advies aan Ingrid van Engelshoven: zorg voor kansengelijkheid voor alle kinderen en jongeren

sociallinksheader

Volg ons
  • linkedin
opinie

Mijn advies aan Ingrid van Engelshoven: zorg voor kansengelijkheid voor alle kinderen en jongeren

opinie

auteur
Sanne Scholten
datum
7 december 2017
Door Sanne Scholten • 7 december 2017

Wat heeft de Nederlander nodig om cultureel actief te kunnen zijn? Sanne Scholten adviseert de minister van OCW om lastige maar fundamentele vragen niet uit de weg te gaan. Waarom subsidiëren we de ene cultuurdiscipline heel zwaar, en de andere niet?

Als ik minister Van Engelshoven een paar adviezen mag geven, dan is mijn eerste advies: vergeet niet waar je vandaan komt. Daarmee doel ik niet op onze Nederlandse geschiedenis met het Wilhelmus of het Rijksmuseum, maar op de gemeente Den Haag. Lokaal gebeurt het, ook op het gebied van cultuur. De provincie vult daarop aan en tot slot is daar de rol van het Rijk. Dat zou wat mij betreft de denkvolgorde moeten zijn en ik hoop dat die bij een voormalig wethouder als minister in goede handen is. U weet zelf hoe het is om met wilde ideeën uit ‘Den Haag’ geconfronteerd te worden die soms te ver van de werkelijkheid af staan. Ik gun u dat u die ervaring vasthoudt en ernaar handelt.

Het culturele leven kent een brede basis en een smalle top. Over die brede basis gaat het niet vaak genoeg. 6,4 miljoen Nederlanders zijn cultureel actief: ze zingen, dansen, maken theater, enzovoort. Sommige van hen zijn erg goed en ontwikkelen zich tot professioneel kunstenaar: zij stromen door naar de smalle top. Het cultuurbeleid, ook dat van het rijk, zou zich veel meer op dat geheel van basis en top moeten richten.

De Raad voor Cultuur doet met haar advies voor stedelijke regio’s een stap in de richting van een nieuw rijkscultuurbeleid dat samen met gemeenten en provincies wordt vormgegeven. Het is  inderdaad een stap vooruit als er op regionaal niveau integraal naar de culturele infrastructuur wordt gekeken. Maar de ingewikkelde vraagstukken blijven bestaan: waarom subsidiëren we de ene kunstdiscipline heel zwaar en de andere niet? Welke professionals zijn eigenlijk nodig in die brede basis en die smalle top en wat betekent dat voor de opleidingen? Hoe verknoop je de cultuursector met andere domeinen in de samenleving?

Die vragen moeten beantwoord worden vanuit het perspectief: wat heeft de Nederlander nodig om cultureel actief te kunnen zijn? Ik adviseer U die fundamentele vragen serieus op te gaan pakken om het cultuurbeleid toekomstbestendig te maken.

En vooruit, ook nog een paar meer inhoudelijke adviezen: behoud de koers waarbij scholen hun eigen cultuurbeleid vormgeven en faciliteer ze daar nog beter in; maak die investering structureel. Zorg voor kansengelijkheid: álle kinderen en jongeren, dus ook die in het speciaal onderwijs en het mbo, moeten in aanraking komen met kunst en cultuur.

Investeer in de beoefenaarsverbanden, zoals verenigingen! Die kampen net als de sportverenigingen met problemen, en zij zijn voor heel veel mensen de plek waar zij zich uiten en ontwikkelen.

Tot slot hoop ik dat u uw eigen kunstbeoefening niet vergeet en af en toe tijd maakt voor het bespelen van uw instrument, voor zingen, voor dansen. Daar knapt ook een minister van op!

In de nieuwste editie van de Cultuurkrant NL geven vijf mensen die zich inzetten voor cultuureducatie of cultuurparticipatie hun advies aan de nieuwe minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Lees ook de andere adviezen binnenkort op dit platform.

Bestel de gratis Cultuurkrant NL

Foto: Petra Appelhof, Atelier Pro, Flickr.com.