Beste Ingrid, investeer in een cultuurakkoord

sociallinksheader

Volg ons
  • linkedin
opinie

Beste Ingrid, investeer in een cultuurakkoord

opinie

auteur
Daphne Wassink
datum
14 december 2017
Door Daphne Wassink • 14 december 2017

Culturele of muziekverenigingen, zoals koren, werken hard om hun organisatie open te maken, en aantrekkelijk voor kinderen en jongeren. Steun vanuit Den Haag is meer dan welkom. Dus wat adviseert Daphne Wassink aan de nieuwe minister van OCW?

23 procent van de Nederlanders zingt, 10 procent doet het samen met anderen. 20 procent van de Nederlanders speelt een instrument. De muziekbonden KNMO en Koornetwerk Nederland gezamenlijk hebben ruim een kwart miljoen leden. Het verenigingsleven in de amateurmuziek is daarmee een krachtige en vitale sector die zich volop kan en wil vernieuwen en ontwikkelen. Samen zingen en musiceren verrijkt en verbindt.

En het regeerakkoord heeft aandacht voor het verenigingsleven! Er ligt een ambitie: 'Bonden en een bloeiend verenigingsleven hebben een centrale positie. (…) We willen een akkoord sluiten. Belangrijke partners hierbij zijn de bonden, verenigingen, deelnemers met een beperking, en gemeenten. Doel is om de organisatie en financiën toekomstbestendig te maken. Daar hoort in onze tijd ook diversiteit in de samenstelling van bonden bij, net zoals de ontwikkeling van open clubs in wijken en een laagdrempelige toegang voor kinderen. Voor het versterken van de positie van de bonden trekt het kabinet structureel 10 miljoen euro uit. En er wordt een nationaal preventieakkoord gesloten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, verenigingen en bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.’ Dat klinkt goed!

Er is slechts één maar: het regeerakkoord spreekt hier niet over culturele of muziekverenigingen maar over sportverenigingen en een sportakkoord.

Ook wij, in de cultuursector, zoeken naar diversiteit en naar de ontwikkeling van nieuwe open verenigingsvormen. Ook wij willen bijdragen aan goede toegang voor kinderen én voor ouderen. Ook wij moeten investeren in organisaties en financiën die toekomstbestendig zijn. Het vernieuwde Koornetwerk Nederland heeft dit bovenaan de agenda staan.

Een cultuurakkoord, waarin het verenigingsleven partner is, zou een krachtige impuls kunnen zijn voor de vele Nederlanders die het verenigingsleven betekenis geven en hard werken om dit stukje volkscultuur, dat de basis van de cultuursector vormt, toekomstbestendig te maken. Hopelijk laat ook u zich, samen met anderen in de cultuursector,  inspireren door deze sportparagraaf, die direct volgt op de cultuurparagraaf in het regeerakkoord.

Doet u mee?

Foto: Anna van Kooij, Dekoor, Flickr.com

In de nieuwste editie van de Cultuurkrant NL geven vijf mensen die zich inzetten voor cultuureducatie of cultuurparticipatie hun advies aan de nieuwe minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Lees ook:

Bestel de gratis Cultuurkrant NL hier