Drie voorstellen om iedereen in Breda dichter bij kunst en cultuur te brengen

sociallinksheader

Volg ons
  • linkedin
opinie

Drie voorstellen om iedereen in Breda dichter bij kunst en cultuur te brengen

opinie

auteur
Maurice Spapens
datum
13 maart 2018
Door Maurice Spapens • 13 maart 2018

Maurice Spapens (SP) hekelt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen het ‘rechts liberale afbraakbeleid’ van de afgelopen jaren en stelt daar drie concrete opbouwplannen tegenover. De sociaal maatschappelijke winst zal onbetaalbaar zijn, aldus Spapens.

SP Breda vindt dat elk kind de kans moet krijgen zijn talenten te ontdekken en van kinds af aan met kunst en cultuuruitingen in aanraking moet komen. Onder rechts neoliberaal afbraakbeleid is de afgelopen jaren de cultuursector gedecimeerd. 

Dat is pijnlijk voor al die kunstenaars die met hart en ziel hun passie, kennis en kunde willen delen en doorgeven. Dat afbraakbeleid wil de SP Breda een halt toe roepen. Wij zullen niet visieloos, vanuit kortzichtigheid, overal de cultuurbudgetten schrappen. Wij kiezen ervoor, om zo breed mogelijk in Breda, jeugd en volwassenen met kunst en cultuur in aanraking te brengen. 

Drie voorstellen licht ik eruit:

1. Elke week een dag gratis naar het stedelijk museum

Als een museum zwaar gesubsidieerd is mag je van dat museum verwachten dat ze wat terug doet voor de bewoners van haar stad. Elke week een dag gratis naar het stedelijk museum.

2. Kunst en cultuur dicht bij mensen in de wijken in buurthuizen

In mijn Utopia is er in elke wijk een 'Ambachts-Vak-Speel-Huis' waar kunstenaars meer dan voldoende verdienen om daarnaast een florerende praktijk met eigen werk te hebben. Ze delen vakkennis en vaardigheden, ambachten die kunst en cultuur in zich hebben. Er wordt bijvoorbeeld getekend, geboetseerd, geknutseld, geverfd, gedanst, gemusiceerd, kleding gecreëerd, gehandwerkt en wat dies meer zij. De geografische ligging van de kunstenaars die in een straal om een locatie zitten kan het aanbod bepalen.

3. Weer geld voor cultuureducatie op scholen

Met het kunstonderwijs hebben wij het enige onderwijs in handen waarmee we als mens leren om onze hersenen volledig te benutten, geen enkele sport, baan of andere bezigheid kan dat bewerkstelligen. Zoiets belangrijks voor je totale ontwikkeling moet je van kinds af aan meekrijgen. 

Op alle scholen moet er kunst-  en cultuuronderwijs worden gegeven. Bij voorkeur door kunstenaars die kunnen delen uit hun kennis, kunde en passie voor het vak dat ze dagelijks uitoefenen. Van onderaf in samenwerking met kunstenaars in plaats van top-down door kunstliefhebbers die niet eens weten hoe een potlood werkt.
Hier wil de SP Breda de bezuinigingen op de cultuureducatie repareren.

Wat is nodig?

Leegstaande panden worden ter beschikking gesteld aan collectieven waarvan kunstenaars een substantieel deel uitmaken. De overheid stelt de financiering ter beschikking die via ouders, deelnemers en maatschappelijk betrokken organisaties grotendeels kan worden terugverdiend. 

De sociaal maatschappelijke winst is onbetaalbaar, niet te kwantificeren en moeten we deels als kosten vooraf accepteren. Dit is economisch gesproken een onrendabele top. Maar kunstzinnig gezien bestaat er geen onrendabele top, je maakt een werk, investeert in je eigen ontwikkeling en daarmee in de maatschappij. 

De lokale, provinciale en landelijke politiek moet de meerwaarde van kunst-en-cultuur-inclusief onderwijs onderkennen, erkennen en zorgen dat er meer structureel geld naar toegaat. Onder meer om de kunstenaars hun werk betaald in plaats van vrijwillig te kunnen laten doen. 

Een wereld te winnen, met name voor de jeugd waarmee we de toekomst hebben.

Foto: Graphic Matters, Workshop tijdens CKV-festival 2012, Flickr.com

Lees ook dit artikel over kunst en het kinderbrein 

ck