eTwinning geeft kunstles internationale dimensie

sociallinksheader

Volg ons
  • linkedin
opinie

eTwinning geeft kunstles internationale dimensie

opinie

auteur
Carolien Nout
datum
9 juni 2017
Door Carolien Nout • 9 juni 2017 • Leestijd: 3 min

Kunst kent geen grenzen. Maar hoe zorg je voor internationale inbreng in je les? Bijvoorbeeld door contact te leggen met een Europese collega via de online community eTwinning. Je kunt dan internationaal samenwerken zonder te reizen. Inspirerend voor docent én leerling.

Creatieve vakken lenen zich goed voor een internationaal samenwerkingsproject. Beeldende vorming, muziek, drama of dans zijn immers universeel. Leerlingen vinden het erg leuk om samen te werken met leeftijdsgenoten uit andere landen, zo blijkt uit ervaring. Daarnaast is het nuttig,  bijvoorbeeld om een vreemde taal in de praktijk te brengen in een vakoverstijgend project.
Creatieve leraren – en wie is dat niet als docent kunstzinnige vorming – kunnen de wereld in de klas brengen met een eTwinning-project.  

Half miljoen leraren in Europa

eTwinning is een online community waar onderwijsprofessionals gratis en veilig (dat wil zeggen met waarborgen omtrent privacy) kunnen samenwerken. Het werkt simpel: je maakt een profiel aan en doet een oproep voor een project. Leraren uit andere Europese landen die mee willen doen, kunnen zich aanmelden. En zo kun je met elkaar een project opzetten, leerdoelen formuleren en een planning maken.

Of je kunt je aansluiten bij een bestaand project: handig om de kunst af te kijken als je wilt beginnen met eTwinning. Op de eTwinning-site kun je documenten, foto’s en filmmateriaal plaatsen. In de beveiligde omgeving kunnen leerlingen chatten en mailen, of via een live videoconference met elkaar communiceren, ook via het digi-bord.  Praktisch is ook om in een project lesonderdelen onder te brengen die je toch al moet doen. Dan valt het met de extra tijd die het kost wel mee.

Meerwaarde 

Kennismaken met andere culturen, vreemde talen en je kunnen verplaatsen in een ander zijn enkele internationale burgerschapscompetenties die in het onderwijs aan bod moeten komen. Creativiteit ontwikkelen, leren samenwerken en mediawijsheid zijn voorbeelden van 21eeeuwse vaardigheden om aan te werken in een project. De inbreng van kunstdocenten geeft een samenwerkingsproject vaak een extra impuls, juist omdat zij een creatieve blik hebben.

Een mooi voorbeeld uit het basisonderwijs: leerlingen van basisschool Het Stroomdal in Zuidlaren, ook de kleuters, maakten instructiefilmpjes voor leeftijdsgenoten op een Poolse school. Zij deden dat  voor onder andere het vak kunstzinnige oriëntatie. Aan de hand van die filmpjes produceren de leerlingen, over en weer, steeds een kunst- of knutselwerkje. De resultaten laten ze online aan elkaar zien. Zo geven zij vorm aan het cyclische, creatieve proces van oriëntatie, onderzoek, uitvoering en evaluatie. (lees verder onder filmpje)


Internationale kunstprojecten

Ook in het voortgezet onderwijs en mbo hebben docenten sinds eTwinning startte in 2005, al tientallen kunstprojecten met het buitenland opgezet. Leerlingen van Scholengemeenschap de Ring van Putten deden bijvoorbeeld een muziekproject met leeftijdsgenoten uit Spanje en Finland, waarbij ze songteksten en liedjes maakten. De leerlingen gaven elkaar punten, net als bij het Europese songfestival: ‘douze points’ voor de beste uitvoering. De leerlingen vinden het niet alleen inspirerend en spannend met leeftijdsgenoten in competitie te zijn, maar ook om met elkaar te chatten.

Carin van den Berg, docente Engels op het Ubbo Emmius in Onstwedde en coördinator Internationalisering, bedacht het afgelopen jaar het project ‘Inspired by local artists’: “Onze leerlingen van 2-havo hadden les over De Stijl als kunststroming en ik dacht hoe leuk het zou zijn om daar in internationaal verband iets mee te doen. Ik heb dit idee samen met mijn collega Beeldende Vorming, Jeanet Moorlag, uitgewerkt en een eTwinning-partner gevonden: Rosa Salas, een collega op een school vlakbij Barcelona.”

De leerlingen maakten eerst een beschrijving van hun uiterlijk en kleding in het Engels. Daarna werden er Nederlands-Spaanse koppels gevormd die op basis van de tekst een portret van elkaar maakten tijdens de kunstles. De portretten plaatsten ze op de Twinspace (de digitale samenwerkruimte).

Een volgende stap was om meer te leren van elkaar over kunststromingen. De Nederlandse leerlingen vertelden over De Stijl en de Spaanse over het kubisme van Picasso. In die stijlen maakten ze vervolgens weer een schilderij. De Nederlandse leerlingen hebben ook nog een workshop gevolgd in het Gemeentemuseum Den Haag, over schilderen als Mondriaan.

De bedoeling was om uiteindelijk een virtuele tentoonstelling te maken van alle kunstwerken, maar omdat de zomervakantie ertussen kwam, lukte dat niet helemaal. Toch kijkt Van den Berg met plezier terug op het project. “Deze manier van werken geeft verdieping aan het kunstonderwijs. Vooral omdat de leerlingen met elkaar in gesprek raakten over de kenmerken van een Picasso of een Mondriaan. Ze waren enthousiast. Sommigen hebben nog steeds contact met elkaar.”

Ook mbo-scholen zoeken steeds vaker internationale samenwerking en kunnen eTwinning daarbij als vertrekpunt nemen. Zo liet een docent Interior design van het HMC in Rotterdam de leerlingen een moodboard maken van hun droomhuis, samen met leerlingen van een Italiaanse school. Ook voor sectoren als Groen, Voeding, Toerisme of economische richtingen zijn er tal van creatieve lesideeën te ontwerpen. 

eTwinning is een project van de Europese Commissie dat in Nederland wordt uitgevoerd door Nuffic. Het eTwinning-team Nederland biedt gratis ondersteuning via de helpdesk, online vragenuurtjes, webinars en studiedagen in het buitenland. Ook komt het team naar scholen toe voor een gratis studiemiddag of cursus, gevalideerd door Registerleraar. 

Carolien Nout is communicatiemedewerker bij eTwinning. Daarnaast schrijft zij voor diverse (vak)bladen in het primair en voortgezet onderwijs.