Over grenzen

Sectoradvies theater

materiaal
digitale publicatie
auteur(s) (instelling)
Raad voor Cultuur
in
Toekomst Cultuurbeleid : Sectoradviezen cultuur
plaats van uitgave
Den Haag
uitgever(s)
Raad voor Cultuur
jaar van uitgave
2018
pagina's
89 p.

In dit advies pleit Raad voor Cultuur voor een inclusieve, pluriforme theatersector die een breed en landelijk kwalitatief hoogstaand aanbod koppelt aan de lokale worteling van instellingen. Dit is gebaseerd op een analyse van artistieke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen in de theatersector. De Raad geeft een viertal aanbevelingen.

Zorg voor een inclusieve theatersector

Ontwikkel een theaterbeleid dat inclusief is. Het gesubsidieerde theateraanbod vormt onvoldoende een afspiegeling van de Nederlandse bevolking.

 • Herzie de subsidiesystematiek zodanig dat deze inclusiever wordt en ruimte biedt aan instellingen en makers met een cultureel diverse achtergrond en nieuwe disciplines.
 • Gebruik bij beoordeling subsidieaanvraag de Code Culturele Diversiteit
 • Onderzoek de effectiviteit van een quotum voor culturele diversiteit bij theaterorganisaties, om diversiteit voor en achter de schermen te bevorderen.
 • Investeer als podia en bespelers, ondersteund door een (netwerk)instelling, in publieksonderzoek.
 • Zet de regeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ voort en breid deze uit.

Verstevig de lokale worteling en houd oog voor (inter)nationale spreiding

Maak binnen het stelsel worteling en een scherpere profilering van instellingen mogelijk, als basis voor een kwalitatief hoogwaardig landelijk gespreid aanbod.

 • Geef podia meer financiële middelen in de vorm van afnamesubsidies om veelzijdig, avontuurlijk en kwalitatief hoogstaand aanbod voor de grote zaal en de vlakke vloer te kunnen programmeren.
 • Stimuleer de samenwerking tussen podia en gezelschappen voor een betere lokale én landelijke uitstraling.

Ga uit van maakbehoefte en leg geen maakdwang op

Herzie het huidige subsidiestelsel en zorg ervoor dat de BIS, de regionale culturele infrastructuur en Fonds Podiumkunsten aanvullend werken. Maak flexibiliteit en maatwerk uitgangspunten van het nieuwe beleid.

 • Ontwerp een subsidiesystematiek waarin (jeugd)theatergezelschappen aan de hand van hun profiel, kwaliteiten en ambities worden gehonoreerd voor de uitvoering van specifieke taken, zoals het produceren van grotezaalvoorstellingen, talentontwikkeling, educatie en internationalisering.
 • Bied jeugdgezelschappen dezelfde financiële en artistieke ruimte als de reguliere theatergezelschappen.

Koester het verleden en omarm de toekomst

Het theaterbeleid biedt niet alleen ruimte aan de artistieke en maatschappelijke ontwikkelingen in het heden, maar kijkt ook naar het verleden en de toekomst van de theatersector.

 • Creëer in een theaterbestel ruimte voor een aantal voorzieningen voor talentontwikkeling, waaronder een productiehuis met een focus op jeugdtheater.
 • Heb oog voor midcareer talent en interdisciplinair werkende makers in uiteenlopende theatergenres.
 • Beleg talentontwikkeling met name bij theatergezelschappen die hiervoor in hun profilering ook echt kiezen. Deze instellingen kunnen daarvoor een suppletie op hun subsidie ontvangen.

Over grenzen lezen
Link naar de website sectoradviezen

Trefwoorden

- theater - theaterbeleid - theatereducatie - adviezen - cultuur - cultuurbeleid - toekomst - cultuureducatie - cultuureducatiebeleid - fondsen - culturele diversiteit - financiƫle aspecten - subsidies - regio's - regiobeleid - podiumkunsten - podiumkunstenbeleid

beleid