Moties aangenomen voor muziekonderwijs en volkscultuur

27 november 2018

De regering maakt voor 2019 en 2020 een jaarlijks budget van €500.000 extra vrij voor het ondersteunen van muziekonderwijs. De Tweede Kamer nam daarover vandaag een motie aan. Ook nam de Kamer een motie aan over het stimuleren van kunstbeoefening door mensen met een beperking.

De moties over gediplomeerde docenten voor de kunstvakken en over muziekbeheersing werden verworpen. Wel nam de Kamer de motie aan van Thierry Aartsen om volkscultuur en immaterieel erfgoed, zoals verenigingen, schutterijen en gildes, te ondersteunen via het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Lees de moties

Motie muziekonderwijs
Motie kunstbeoefening mensen met een beperking
Motie ondersteuning van volkscultuur en immaterieel erfgoed
Motie gediplomeerde docenten voor de kunstvakken
Motie muziekbeheersing
Uitslagen van alle ingediende moties (27 november 2018)
Stenografisch verslag cultuurdebat op Tweedekamer.nl

beleid