Cultuur deel je - Rijke woonomgeving

Foto Guido Bosua

Culturele voorzieningen hebben een positief effect op de leefbaarheid en aantrekkingskracht van de stad of gemeente. Het verhoogt de kwaliteit van leven.

Door cultuur te beoefenen nemen je inwoners actief deel aan de samenleving. Dat kan met sociaal-artistieke en erfgoedprojecten in de wijk (welzijn), muziek- en dansles voor ouderen in een verpleegtehuis (zorg), samenwerking tussen verenigingen (sport), cultuur op school (onderwijs), onderhoud van de molen (erfgoed) en nog vele andere voorbeelden!

Zichtbare cultuuruitingen, zoals beelden, muurschilderingen, monumenten of landgoederen, maken een buurt of regio aantrekkelijker. Culturele activiteit en creativiteit spelen een essentiële rol in de transformatie of herstel van gebieden (culture-led regeneration). Door podia, ateliers en cultuurbeleving worden voormalig bedrijventerreinen weer levendig en bloeien probleemwijken weer op. 

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat cultuur bijdraagt bij aan persoonlijke ontwikkeling, inclusie en zingeving. Ook is het effect aangetoond van kunst- en cultuurparticipatie op de mentale ('geluk') en fysieke conditie ('gezondheid'). Daarnaast is er de bijdrage van cultuur aan de kenniseconomie, het is een bron van inkomsten en biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

En als er ergens talent opstaat draagt dat bij aan een herkenbare uitstraling van een dorp, stad of provincie. Kijk naar dj Tiësto en Hardwell in Breda, Rietveld in Utrecht, Herman Finkers in Almelo, Ali B in Almere, modestad Arnhem, muziek en Volendam, de kunstenaars van Bergen, Mondriaan in Amersfoort, Opgezwolle uit Zwolle, Janine Jansen in Soest, Daniël Lohues in Drenthe, etc.

De maatschappelijke betekenis van cultuur biedt volop aanknopingspunten om vraagstukken als krimp, gebiedsontwikkeling, vergrijzing, individualisering, verstedelijking, identiteit, diversiteit, digitalisering aan te pakken.

Om de maatschappelijke waarde van cultuur te benutten roepen we gemeenten en provincies op om cultuurbeleid integraal vorm te geven in samenhang met sport-, onderwijs-, zorg-, armoede-, integratie-, economie-, ruimtelijk, jeugd-, ouderen-, toerisme-, en welzijnsbeleid.

Hoe breng je dat in de praktijk?

- FAQs Erfgoedbeleid
FAQs interactief cultuurbeleid
- FAQs Participatiewet en cultuur
FAQs Jeugdwet en cultuur
FAQs Ouderen en cultuur
FAQs Samenwerking sport en cultuur
FAQs Cultuur in de wijk
Online tool 'Bouwen aan beleid'