Cultuur deel je - Gedeelde verhalen

Foto Guido Bosua

6,4 miljoen Nederlanders zijn kunstzinnig of creatief actief in hun vrije tijd. Het maken, beleven en delen van cultuur zorgt voor identiteitsvorming en ontmoeting. In die ontmoeting heeft iedereen de mogelijkheid om zich te onderscheiden én te verbinden.

Onze samenleving kenmerkt zich door vergaande individualisering, maar de behoefte aan zinvolle ontmoetingen blijft. In ontmoetingen leren mensen over zichzelf en anderen, over verleden, heden en toekomst: waarin verschillen we van elkaar en wat delen we met elkaar?
Mensen ontwikkelen hun identiteit in relaties met anderen. Gedeelde drijfveren en interesses stimuleren mensen om zich te verbinden en groepen te vormen.

Actieve deelname aan kunst en erfgoed biedt mensen mogelijkheden vorm te geven aan hun identiteit en hun relatie met anderen en met de samenleving. Mensen komen van oudsher bijeen om cultuur te maken en te beleven. Om inspiratie op te doen, te leren van elkaar en om hun passie en (levens)verhalen te delen met anderen.

Verenigingen, maar ook andere vormen van ontmoeting, zijn daarom van belang voor de lokale samenleving. Denk bijvoorbeeld aan een concert in het lokale poppodium, een avondje naar het theater of de bibliotheek als plekken om verhalen te delen. Maar ook aan het groeiend aantal festivals dat met een mix van activiteiten een zeer divers publiek bereikt: in leeftijd, opleidingsniveau en etnische achtergrond.

We roepen gemeenten en provincies op om gedeelde verhalen mogelijk te maken, door samen te investeren in een samenhangend geheel van voorzieningen en accommodaties met een divers activiteitenaanbod in de directe leefomgeving van burgers.
Hoe breng je dat in de praktijk?

Online tool 'Bouwen aan beleid'

Meer lezen

Gescheiden werelden (SCP, 2015)
Cultuur in de kanteling (LKCA, 2015)
Opinie op Cultureel Kapitaal
Onderzoek over identiteitsvorming en ontmoeting

Op onze Facebook-pagina: #cultuurdeelje

Wat is jouw verhaal?

Vertel het ons! Op video, foto of schrift. 
Mail webredactie@lkca.nl