Cultuur deel je - Creatieve kracht

Foto Guido Bosua

Cultuur maken, beleven en delen stimuleert creatief denken en doen. Meedoen in onze samenleving vraagt om voortdurend leren en ontwikkelen, en soms ook om lef en innovatie. Dat vereist creatieve kracht.

De ontwikkeling van creatieve kracht start met een goede kennismaking op school: jezelf uitdrukken en het leren benutten van je creatieve potentieel door te tekenen, te dansen, te schrijven, theater te maken, je culturele omgeving te verkennen en te leren over het verleden van je woonomgeving. 

Deze kennismaking verbreedt en verdiept zich in de vrije tijd. Bijvoorbeeld door op zangles te gaan, mee te doen aan buurttheater, lid te worden van een historische vereniging of een cursus gameontwerp te volgen. Bijzonder kunstzinnig talent verdient de begeleiding en faciliteiten om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Creatieve kracht maakt mensen zelfredzaam, oplossingsgericht en inventief in verbinding met anderen. Dat is van grote waarde voor onze samenleving en onze economie. In onze snel veranderende samenleving ben je nooit uitgeleerd.

We roepen gemeenten op om zorg te dragen voor een rijke culturele leeromgeving voor iedereen, zowel onder schooltijd als daarbuiten, door in een convenant met onderwijs, opvang, peuterspeelzalen, wijk- en buurtcentra/dorpshuizen, en culturele ondernemers afspraken vast te leggen over voorzieningen en verantwoordelijkheden.


We roepen provincies op om gemeenten hierin te stimuleren en te ondersteunen.


Hoe breng je dat in de praktijk?

- FAQs Cultuureducatie in het primair onderwijs
- FAQs Cultuureducatie in het voortgezet onderwijs
- FAQs Buitenschoolse cultuureducatie
- FAQs Cultuurcoaches
Online tool 'Bouwen aan beleid'

Meer lezen

Basis voor Cultuurparticipatie
Basis voor Cultuureducatie
De waarde van cultuur en sport voor integraal jeugd- en jongerenbeleid (Brief aan informateur, 2017)