Aantal fte cultuurcoaches

292 fte cultuurcoaches werken in gemeenten, 10% van het totaal aantal van combinatiefunctionarissen.

Bron: BMC Monitor Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur

Toelichting

Onderzoeksbureau BMC voert vanaf 2009 jaarlijks de landelijke monitor van de Brede impuls combinatiefuncties uit (behalve in 2010), in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De vragen hebben o.a. betrekking op het aantal gerealiseerde formatieplaatsen, de verdeling over de verschillende sectoren en het werkgeverschap.

In het laatste peiljaar (2017) zijn in totaal 2.919 fte combinatiefunctionarissen gerealiseerd, waarvan 10% in de cultuursector.

De combinatiefunctionaris cultuur (cultuurcoach) werkt op basisscholen en brede scholen als coördinator tussen school en culturele aanbieders of als kunstvakdocent. De cultuurcoach is in dienst bij een culturele instelling, school of gemeente. Het rijk en de gemeente dragen samen zorg voor de financiering.

Lees verder

Monitor Brede Impuls Combinatiefuncties
Lees alles over de cultuurcoach