Sander Dekker: 'Ook excellentie is een wezenlijk onderdeel van cultuur'

Sander Dekker foto Ton van Til


Waarom ondertekende staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) het bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs? 'We willen het maximale uit onze kinderen halen, ook op het gebied van cultuur.'

Cultuur is vakoverstijgend

'Wie literatuur leest, ontwikkelt zijn woordenschat. Voor wie een museum bezoekt, wordt geschiedenis zichtbaar, tastbaar en invoelbaar. En wie zelf op de planken staat bij dans, zang of een musical, kruipt in de huid van een ander en leert zijn eigen grenzen overwinnen. Daarom is goed cultuuronderwijs zo belangrijk, en daarbij spelen gedeputeerden en wethouders een belangrijke rol op lokaal niveau.'

Het maximale uit kinderen halen, ook in cultuur

'Het is de taak van de school om cultuuronderwijs op een kwalitatief goed niveau gegeven te geven. Dat hoort bij de brede vorming die het onderwijs moet bieden. En naast brede vorming is ook excellentie een wezenlijk onderdeel van cultuur. In de kunst en cultuur gaat het altijd om wat bijzonder en speciaal is. Net als in de sport moet voor de top hard gewerkt worden en wordt uitblinken aangemoedigd. Het gaat erom talenten tot bloei te brengen. Want we willen het maximale uit onze kinderen halen op elk gebied waarin zij kunnen excelleren, ook in cultuur.'

Maak gebruik van elkaars enthousiasme

'Ik hoop dat het convenant over paar jaar hele mooie initiatieven laat zien. Daarvoor is het belangrijk culturele instellingen en scholen bij elkaar te brengen. Dat ze samen rond de tafel gaan zitten. Maak gebruik van elkaars enthousiasme! Daarom ook gaan we als ministerie best practices en de beste strategische samenwerkingen verzamelen en actief delen. Zodat we van elkaar kunnen leren.'

Meer over het Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs