Jet Bussemaker: 'Kinderen hebben zo ongelofelijk veel talenten'

Jet Bussemaker foto Ton van Til


Waarom ondertekende minister Jet Bussemaker het bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs? 'Als we de kracht van goed cultuuronderwijs benutten, gaan we er in Nederland veel beter voor staan.'

Slimme samenwerking tussen cultuur- en onderwijssector

'Het Regeerakkoord onderstreept het belang van cultuuronderwijs. Als we de kracht van goed cultuuronderwijs benutten gaan we er in Nederland veel beter voor staan. Dit convenant is daartoe een belangrijke, maar eerste stap.'

'Bij dit convenant draait het om slim samenwerken tussen de culturele en de onderwijssector. Creativiteit gaat hierdoor veel meer kans krijgen. Het gaat ervoor zorgen dat kinderen nieuwe inzichten verkrijgen. Daarbij gaat het mij niet in de eerste plaats om cognitieve kennis, zoals antwoord kunnen geven op vragen als: Wie heeft De Nachtwacht geschilderd en wanneer. Veel belangrijker vind ik dat kinderen leren beredeneren wat ze mooi en lelijk vinden. Dat ze nieuwe inzichten verkrijgen. Dat ze zich leren verwonderen. Kinderen hebben zo ongelofelijk veel talenten. Wat we helaas te vaak succesvol doen, is talent negeren.'

Aan goede intenties die slechte ervaringen opleveren, hebben we niets

'Ik hoop vooral dat we goede voorbeeldprojecten kunnen verzamelen en verspreiden. Want aan goede intenties die slechte ervaringen opleveren hebben we niets. Doen leerlingen structureel slechte ervaringen op met bijvoorbeeld museumbezoek, dan hebben we straks een hele generatie die niet meer het museum in wil.

'Dat goed cultuuronderwijs niet afhankelijk mag zijn van één cultureel uitje per jaar, merkte ik aan mijn dochter. Zij was een keer met school naar een museum en dat beviel haar niet. Vervolgens was ze met geen stok een museum, welk museum dan ook, in te krijgen. Daarom is goed cultuuronderwijs zo belangrijk. En daarom vind ik het heel belangrijk dat scholen en culturele instellingen van elkaar leren wat werkt, en wat niet.'

Meer over het Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs