Beleidskalender

Relevante data en periodes voor beleidsprofessionals in de cultuureducatie en cultuurparticipatie.

2019    
20 maart Provinciale Statenverkiezingen (en Waterschapsverkiezingen)  
maart Advies over Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2014 (Raad voor Cultuur)
 
23 mei Europees Parlementsverkiezingen  
27 mei Eerste Kamerverkiezingen  
voorjaar Advies over invulling ondersteuningsstructuur culturele sector (Raad voor Cultuur)
 
juni Uitgangspuntenbrief Cultuur 2021-2024 (OCW)
 
oktober Publicatie subsidieregeling 2021-2024   
2020  
februari Aanvragen rijkssubsidie naar Raad voor Cultuur
 
mei Advies over rijkssubsidies Raad voor Cultuur naar OCW 
 
september Prinsjesdag (subsidiebesluiten officieel bekend)
 
2021    
1 januari Start nieuwe beleidsperiode Cultuur