Beleidskalender

Relevante data en periodes voor beleidsprofessionals in de cultuureducatie en cultuurparticipatie.

2018    
25 september Commissievergadering OCW - Monitor cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018 Lees meer 
27 september Commissievergadering OCW - Bestuursakkoord PO en Sectorakkoord VO
Lees meer
19 november Commissievergadering OCW- Wetgevingsoverleg Cultuur
Lees meer
21 november Commissievergadering OCW - OJCS-Raad van 26 en 27 november Lees meer
hele jaar Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa 2018
 
hele jaar Europees Erfgoedjaar
 
n.n.b Onderzoek naar ondersteuningsstructuur BIS
 
n.n.b. Advies Cultuur en sportevenementen (Raad voor Cultuur)
 
n.n.b Advies Naar meer en meer divers publiek (Raad voor Cultuur)
 
n.n.b. Advies over de positie van festivals in het culturele landschap (Raad voor Cultuur)
 
n.n.b.
Advies over de aanpak van 10 jaar mediawijsheid (Raad voor Cultuur)
 
n.n.b. Stelselherziening Cultuurbeleid 2021 - advies Raad voor Cultuur
 
n.n.b. Onderzoeksrapport over makelaarsrol van podia (Fonds Podiumkunsten)
 
2019    
20 maart Provinciale Statenverkiezingen (en Waterschapsverkiezingen)  
23 mei Europees Parlementsverkiezingen  
27 mei Eerste Kamerverkiezingen  
voorjaar Advies over invulling ondersteuningsstructuur culturele sector (Raad voor Cultuur)
 
zomer Advies over Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2014 (Raad voor Cultuur)
 
najaar Uitgangspuntenbrief Cultuur 2021-2024 (OCW)
 
2020  
februari Aanvragen rijkssubsidie naar Raad voor Cultuur
 
mei Advies over rijkssubsidies Raad voor Cultuur naar OCW 
 
september Prinsjesdag (subsidiebesluiten officieel bekend)
 
2021    
1 januari Start nieuwe beleidsperiode Cultuur