‘Met een Cultuurbegeleider is er nog meer samenhang in ons cultuurprogramma’

Jokelien Homans
auteur
Eeke Wervers
datum
18 juni 2018

Als directeur van de Mr. G. Propschool in Lochem heeft Jokelien Homans kunst en cultuur hoog in het vaandel staan. Hun cultuurcoördinator, Roos Pothof, volgde de post-HBO Cultuurbegeleider. Zo krijgt het cultuurprogramma op school nog meer samenhang. ‘Als je zelf niet enthousiast bent, dan mist het team de stimulans om zich daar in te verdiepen’, stelt de directeur.

‘Een Cultuurbegeleider heeft een grote meerwaarde als je cultuureducatie een steviger plek wilt geven op je school. Voor het bestuur van Poolster, is een post-HBO opleiding ook een voorwaarde voor een LB-functie. Roos had al wel taken bovenschools en buiten haar eigen klas. Ik vond het toch belangrijk dat zij die opleiding ging doen, ook vanwege die LB-functie.’

‘Met een Cultuurbegeleider in de school is er nog meer samenhang in ons cultuurprogramma. Ook zijn de keuzes beter onderbouwd. We hebben een totaalpakket aan leren, waar kunst en cultuur in geïntegreerd zijn. Roos heeft meer autoriteit door de opleiding, zowel wat betreft de theoretische onderbouwing als in haar rol als coach. Zeker voor nieuwe collega’s is het heel vanzelfsprekend dat Roos hen komt begeleiden op het gebied van kunst- en cultuureducatie.’

Accent op creatief denken

‘In de kennismakingsgesprekken met ouders leg ik altijd uit hoe belangrijk creatief denken voor kinderen is, nu en in de toekomst. Dat ziet eigenlijk iedere ouder ook wel in. We zijn een kunst- en cultuurschool. Cultuureducatie staat bij ons niet ter discussie. Door het accent op creatief denken en creëren te leggen, wordt procesgericht werken steeds belangrijker. Het product is belangrijk, maar van het proces leren kinderen het meest.’

‘Roos heeft één woensdag in de twee weken beschikbaar voor haar taken. Daarnaast besteedt ze een deel van haar taakuren aan cultuureducatie. Al onze leerkrachten zijn geschoold in de kunstvakken en geven deze lessen zelf. Roos begeleidt ze hierbij en tijdens een nagesprek bespreken ze samen hoe de lessen beter kunnen.’

Roos Pothof: ‘Voor de meesterproef die bij de post-HBO opleiding hoorde, heb ik Thinking for Learning als uitgangspunt genomen. Daar werken we nu op school ook mee. Centraal staat het creatief denken. Ik wilde die benadering combineren met de kunstvakken. Wat hebben leerkrachten nodig om creatief denken te stimuleren bij leerlingen? Wat moeten zij in hun houding veranderen om dat gedrag te stimuleren. Hoe maak je de kinderen eigenaar van hun eigen lessen en hun eigen creatief proces? En doe je als leerkracht de begeleiding als coach van dat proces? Ik kan het team daar nu echt goed in bijstaan.’

‘Het is belangrijk om als directeur te laten zien dat je kunst en cultuur belangrijk vindt. Cultuureducatie is niet vrijblijvend, het is een vast onderdeel van ons onderwijs en staat ook structureel in ons schoolbeleid’, neemt Jokelien het weer over. ‘Ik ga zelf ook naar bijeenkomsten over cultuureducatie om op de hoogte te blijven.’

Als leerkracht de kunst afkijken

‘Wanneer er op je school meer draagvlak nodig is, raad ik aan om mensen als Mark Mieras uitnodigen. Die mensen kunnen heel goed uitleggen waarom kunst en cultuur zo belangrijk zijn. En je moet mensen ook helpen. Bijvoorbeeld door vakmensen in de groep les te laten geven waardoor je als leerkracht de kunst kunt afkijken.’

‘Kunstbeschouwing staat bij ons als vak op het rooster. Alle leerlingen krijgen gedurende hun schooltijd zeker 80 kunstwerken te zien. Daarnaast nemen alle groepen jaarlijks voor alle kunstdisciplines en erfgoed deel aan culturele activiteiten. Zo bezochten we met de hele school het Kröller-Müller Museum. Alle kinderen in zes bussen. Sommige ouders vroegen zich wel af of dat niet teveel zou zijn voor de kleuters, en of het niet ten koste gaat van taal en rekenen. Daar ga ik er pal voor staan, we gaan gewoon! Voor de kinderen was het zo’n onvergetelijke ervaring, het was het helemaal waard. Wat een groot feest was die dag.’

Iemand die de kar trekt

‘Als je werk wilt maken van kunst en cultuur, moet je iemand op je school hebben die de kar trekt. Samen met Roos als Cultuurbegeleider werk ik aan draagvlak. Sinds haar opleiding kunnen we op een ander niveau met elkaar sparren. Maar aan een goede cultuurcoördinator kun je als school ook veel hebben, het gaat om visie en oog voor kwaliteit.’

‘Bij ons op school ontwikkelt de kwaliteit van cultuureducatie zich nog steeds. Kinderen krijgen een cultuurprogramma met meer samenhang. En door de door de begeleiding van Roos worden collega’s steeds beter in het geven van kunstlessen. Ik zou nog wel meer uren willen voor begeleiding van de collega’s. Dan kan ik hen nog verder helpen bij het integreren van kunst in de overige vakken.’

Lees verder

Meer over de post-HBO opleiding Cultuurbegeleider
Interview met Roos Pothof