Get on stage

Get On Stage
auteur
Melissa de Vreede
datum
26 juni 2017

Een meisje loopt over het podium en geeft met armgebaren aan dat ze lekker in haar bubbel zit en dit graag zo houdt. Ze heeft liever niet dat anderen proberen zich in die bubbel op te dringen. Toch is dat precies wat haar tegenspeelster doet vanuit de overtuiging dat grenzen er zijn om te verkennen en te overschrijden.

Beide acteertalenten zitten op verschillende scholen en wonen in verschillende wijken. Maar ze staan samen op het podium in de Koninklijke Schouwburg van de residentiestad. Met nog 48 andere jongeren maakten ze de compilatievoorstelling Difference makes the Difference, het voorlopige eindresultaat van een traject dat een aantal maanden in beslag nam.

Werving op school

In het late najaar startte Get On Stage de werving onder alle jongeren van 12 tot 18 jaar die in Den Haag wonen. De meesten van hen worden op school gevonden, maar een aantal ook via andere kanalen. Een klein mobiel promoteam, gewapend met microfoons en een geluidsinstallatie, bezoekt alle scholen op een moment dat zoveel mogelijk leerlingen aanwezig zijn. Vooraf is met de school gekeken welke pauze op welke dag het meest geschikt is.

Iedereen wordt opgeroepen zich vooral aan te melden. Het maakt niet uit of je nog maar pas begonnen bent met een instrument te bespelen of al lang les hebt. Of je al van kinds af aan op ballet hebt gezeten, of sinds kort jezelf bent gaan oefenen in breakdance. Alle jongeren die iets willen op het gebied van rap, dans, muziek of theater zijn welkom op de zogeheten instroomdag die eind maart plaatsvindt.

Get On Stage

De instroomdag

Op die dag vinden niet alleen audities plaats, maar kunnen ook workshops worden gevolgd en krijgt iedere belangstellende jongere een advies op maat. Hoewel een auditie natuurlijk altijd spannend is, wordt er alles aan gedaan om een goede inspirerende sfeer te creëren. Het Koorenhuis, waar het evenement plaatsvindt, bruist en gonst van de activiteit. Elke bezoeker wordt hartelijk ontvangen en op zijn gemak gesteld.

Twee meisjes van twaalf zijn toch een beetje zenuwachtig. Zij hebben zich opgegeven voor zang en studeerden allebei een liedje in. Samen met de moeder van een van beiden wachten zij in de kantine totdat ze worden opgehaald. Iemand van de organisatie komt een praatje maken. Zij heeft een paar jaar geleden hetzelfde traject doorlopen en kent het gevoel van de meisjes. Als íemand ze gerust kan stellen, is zij het wel en dat doet ze ook: ‘Die mensen van de jury zijn superaardig.’

Even later blijkt dat zij niet heeft gelogen. Het ene meisje raakt tijdens het zingen haar tekst helemaal kwijt, maar de muziekcoach zegt dat dat helemaal niet erg is. De andere juryleden beamen dit. Het is henzelf ook allemaal weleens overkomen. Het meisje wordt geprezen om haar krachtige stem waar ze volgens de jury beslist meer mee moet doen. Ze krijgt advies waar en bij wie ze zangles zou kunnen volgen. Ook de performance van het andere meisje verloopt niet vlekkeloos, maar ook zij krijgt een aantal aandachtspunten mee.

Beide meisjes én de moeder verlaten opgewekt het lokaal. Ze gaan nu een openbare workshop bijwonen van Dedre Twiss die onder meer backing vocals deed bij Marco Borsato. Vol enthousiasme vertelt deze aan de zaal hoe zij haar carrière begon, welke angsten en valkuilen zij op haar pad tegenkwam en hoe zij die heeft overwonnen. Alle aanwezigen zijn een beetje verbaasd als zij haar horen zeggen dat ze nog steeds zenuwachtig is voor een optreden, maar voelen zich vooral ook gesteund.

Bellen en appen

Ook in de andere kunstdisciplines vinden workshops en openbare lessen plaats die worden verzorgd door professionals met veel ervaring én met gevoel voor jongeren. Overal op de gangen klinkt muziek. Er zijn jamsessies en er zijn ruimtes waar geoefend kan worden. De zaal waar dansles wordt gegeven is tjokvol. Meestal komt van degenen die zich voor dans opgaven slechts ongeveer de helft opdagen, is de ervaring van de organisatoren, maar nu is de opkomst hoog. Dat is misschien het positieve gevolg van al het gebel en ge-app van de medewerkers van ‘Get on Stage’. (lees verder onder afbeelding)

Get On Stage

In de afgelopen jaren is gebleken dat slechts ongeveer de helft van de ca. 500 jongeren die op school hun naam lieten noteren, zich ook werkelijk opgeeft voor de instroomdag. Van hen komt vervolgens een klein percentage niet opdagen. ‘Zich aan afspraken houden is voor veel jongeren lastig’, zegt projectleider Daan van der Bruggen. ‘Met het versturen van herinneringen en door na te bellen wordt gepoogd zoveel mogelijk jongeren de kans te bieden hun talent te ontdekken of verder te ontwikkelen. Het is echt belachelijk hoeveel tijd dat ons kost, Maar bij deze doelgroep is dat nu eenmaal nodig.’

CultuurSchakel

Iedere jongere die zich opgeeft voor de instroomdag krijgt een eigen dossier. Daarin worden niet alleen de persoonsgegevens opgeslagen, maar ook de sterke en zwakke punten plus de tips die zijn gegeven. Zo is in de afgelopen jaren een ‘talentbibliotheek’ ontstaan waarmee culturele instellingen hun voordeel kunnen doen. CultuurSchakel vervult in dit geheel een rol die zijn naam eer aandoet. Medewerkers van deze Haagse instelling voor cultuuronderwijs en amateurkunst zijn vertegenwoordigd bij de selectie en koppelen de jongeren aan vakdocenten of andere aanbieders in de directe omgeving.

Voor degenen voor wie leskosten een drempel vormen, kan de Ooievaarspas (een Haagse kortingspas voor minderdraagkrachtigen) uitkomst bieden. Dat is extra belangrijk omdat Get On Stage zich inzet om juist die groep te bereiken, zo is ook nadrukkelijk in het projectplan vermeld. ‘Wij zien een noodzaak om meer talentvolle jongeren in achterstandswijken te helpen ontwikkelen tot podiumbeesten. Wij willen de talenten uit de ‘armere’ wijken én de talenten uit de ‘rijkere’ wijken uit hun bubbels halen door ze samen te brengen. Tijdens hun jaren van culturele vorming moeten zij deel uitmaken van een meer divers netwerk dan waar de generaties voor hen mee zijn groot geworden.’

Get On Stage

Diversiteit

En die ambitie wordt waargemaakt wanneer we de 50 jongeren op het podium zien die dit jaar uit de paar honderd aanmeldingen zijn geselecteerd om aan een voorstelling te werken. Zij zijn in alle opzichten divers: leeftijd, achtergrond, interessegebied en school. En die verschillen zijn tot uitgangspunt gekozen van een spetterende voorstelling waarin de een na de ander schittert. Ieder op zijn eigen terrein.

Degenen die een instrument bespelen vervullen de ene keer een ondersteunende functie voor bijvoorbeeld de zangers, dansers of acteurs, de andere keer is alle aandacht op hen gericht. De snel gemonteerde compilatievoorstelling weet de aandacht van het publiek de volle vijf kwartier vast te houden. En dat is niet alleen een compliment voor de jongeren, maar ook voor het artistieke team dat van april tot juni het creatieve proces heeft begeleid.

Dat team is er samen in geslaagd een ambitie te realiseren die in het projectplan te lezen valt. ‘Onze werkwijze leidt in de relatief korte maar zeer intensieve periode (80 tot 100 uur per deelnemer) tot een grote sprong in de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers. Deelnemers verleggen hun grenzen; ervaren hoe waardevol hun eigen ideeën en ideeën van leeftijdgenoten zijn; hoe een eigen idee groots kan worden uitgewerkt en wat daarvoor nodig is. Deze ervaring is een bepalend moment voor hun verdere ontwikkeling.’

Dat geldt zeker voor de 50 jongeren die meespeelden in ‘Difference makes the Difference’. Voor alle anderen die hun belangstelling hebben getoond gaan vakdocenten of coaches er ongetwijfeld voor zorgen dat dit moment ook voor hen vroeger of later gaat komen.

Meer weten over de werkwijze van Get on Stage? 

Op de Cultuurdag VO (16 november) zetten wij Get On Stage in de schijnwerpers.