Aslan Muziekcentrum ontdekt talenten op praktijkcollege De Atlant

Aslan en De Atlant
auteur
Melissa de Vreede
datum
26 maart 2018

De leerlingen van praktijkcollege De Atlant in Amsterdam kijken elk op hun eigen wijze de kat uit de boom. De een hangt lusteloos in zijn stoel, de ander kletst nog wat met haar buurvrouw en bijna iedereen kijkt intussen of er nog iets te beleven valt op zijn mobieltje. Maar met één oog volgen allen de handelingen van hun nieuwe tijdelijke muziekdocent, die door het klaslokaal jakkert en razendsnel de laatste snoertjes met elkaar verbindt en dan voor de laatste keer het beeld op de beamer test.

Dan is het zover: De docent stelt zich voor en heeft meteen alle aandacht wanneer hij iets over zichzelf vertelt. Dillon Lewis is zijn naam en hij verdient zijn geld met muziek. ‘Zonder muziek zou het leven een vergissing zijn’ is zijn motto en dat straalt hij aan alle kanten uit. Hij is percussionist, dj en producer en heeft met tal van grote namen gewerkt.

De leerlingen hangen aan zijn lippen wanneer hij een aantal optredens en tournees uit het recente verleden opnoemt. Maar hij vindt het naast die ‘grote dingen’, zoals hij het noemt, ook erg leuk om ‘andere dingen’ te doen zoals workshops verzorgen op school. Dillon was zo druk bezig met de voorbereidingen van deze workshop, omdat op alle tafels Ableton moest worden geïnstalleerd. Een toegankelijk software programma met bijbehorende hardware dat als een op zichzelf staand instrument kan dienen, maar waarmee je ook kan componeren.

Het is de bedoeling dat de leerlingen in tweetallen muziek gaan mixen. ‘Jullie zijn nu beginnend dj’, zegt Dillon en hij legt uit hoe de apparatuur werkt. ‘Zie je ‘push’ staan? Wie is er goed in Engels? Dat apparaat zegt dus: je moet op me drukken. En verder: Let altijd op de beat 1, 2, 3, 4. Wanneer je overschakelt op een ander nummer, doe je dat altijd op tel 4. Goed tellen dus! En links zie je een rond knopje, dat is je tempo. Daarmee kan je het sneller of langzamer maken en dat ronde knopje erboven is de volumeknop’.

Dillon laat zien en vooral horen hoe je muziekfragmenten op een mooie manier aan elkaar kan verbinden zodat goede dansmuziek ontstaat. Een aantal leerlingen zit al te swingen op de stoel. ‘Mogen we nu beginnen’, vraagt Destiny ongeduldig. Ja dat mag en de duo’s gaan aan de slag. De meesten snappen meteen hoe het werkt en beluisteren het resultaat van hun keuzes via de koptelefoon. Bij sommigen moet Dillon nog wat extra aanwijzingen geven voor ze kunnen starten, bij anderen laat hij trucjes zien om extra effect te creëren. (lees verder onder de afbeelding)

Aslan en De Atlant

‘Heb je een goeie mix gemaakt?’, vraagt Dillon als hij ziet dat er leerlingen vol enthousiasme aan het werk zijn. ‘Te gek toch?’ Dat vinden de leerlingen absoluut. Een aantal komt intussen al op het briljante idee om hem te vragen voor hun volgende schoolfeest: ‘Hij is cool! En op onze schoolfeesten is de muziek altijd heel saai’. Ze stellen het aan hun docent voor. Zij vindt het een goed plan en stimuleert hen om hun voorstel aan Dillon zelf voor te leggen. Die vindt het prima, als het in zijn agenda past: ‘Gaan we lekker samen jammen’.

En om daar een voorbeeldje van te geven, vraagt hij wie met hem wil jammen aan het eind van de les. Twee leerlingen durven dat wel. ‘Dit wordt spannend’, zegt Dillon, ‘we hebben niks afgesproken, maar toch gaan we het doen. Supervet!’ Het gaat prima. Na een halve minuut zit niemand meer stil. Een mooie afsluiting van de eerste les dj. Er volgen er de komende weken nog twee om de skills wat uit te breiden. De leerlingen verheugen zich er al op en spreken af om de volgende keer eigen muziek op USB stick mee te nemen, zodat ze hun eigen favoriete muziekfragmenten kunnen mixen.

App voor vmbo

Het drietal lessen dj dat Dillon op De Atlant verzorgt, maakt onderdeel uit van een uitgebreid programma dat Aslan Muziekcentrum in overleg met de school heeft samengesteld. Deze Amsterdamse muziekschool zet zich al twintig jaar in om talenten op school en daarbuiten in wijken in West en Nieuw-West op te sporen en te ontwikkelen op het gebied van wereldmuziek, -dans en -theater.

Nadat een aantal jaren was gewerkt aan de methode Muziek Talent Express (MTE) voor het basisonderwijs, werd gestart met de ontwikkeling van een app voor het vmbo. De inspanningen die tot nu toe hebben geresulteerd in een leerlijn voor de onderbouw, waren mede mogelijk dankzij een bijdrage van de vmbo-regeling van het FCP en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ook Praktijkcollege De Atlant was betrokken bij het ontwikkelen van deze app, net als enkele andere scholen in Amsterdam.

Anne Boer is coördinator van het vo-programma van Aslan en vertelt dat de app al een heel eind op streek is, maar dat zij graag nog aanpassingen wil: ‘Onze methode voor het po is een dik boekwerk geworden. Dat heeft voor- en nadelen. De app voor het vo is flexibeler. Je kunt de muziek steeds aanpassen en actualiseren. We willen er nu meer wereldmuziek inbrengen. Dat past bij de doelstelling die we als Aslan hebben, al is het voor onze vo-doelgroep best een uitdaging om dat goed voor elkaar te krijgen. Het is nu eenmaal het niet de muziek is waar vo-leerlingen dagelijks naar luisteren. Daarnaast willen we de filmpjes die in de app zitten professionaliseren. Tot nu toe heb ik ze zelf gemaakt, maar dat kan dus beter. Op den duur is onze methode overdraagbaar. We willen het dan aanbieden in combinatie met een aantal trainingen’.

Na schooltijd

Aslan Muziekcentrum wil het aantal vo-scholen waarmee is samengewerkt in 2018 uitbreiden van zes naar tien. Van de scholen waar op dit moment intensief contact mee is, zijn er twee praktijkscholen, twee vso scholen en twee reguliere vo scholen. Voordeel van de praktijkscholen én van het vso is dat er met kleine klassen wordt gewerkt, zodat de begeleiding intensief kan zijn. Voor iedere school wordt een programma op maat samengesteld in overleg met de cultuurcoördinator of met de directeur. Muziek is daarin altijd een belangrijk element, maar ook dans- en theaterlessen worden altijd aangeboden.

Aslan en De AtlantAslan werkt graag juist voor leerlingen van het praktijkonderwijs en vso. Anne Boer: ‘Voor hen is het extra belangrijk andere dingen te leren en mogelijkheden bij zichzelf te ontdekken waarvan ze het bestaan misschien nog niet wisten. We proberen in iedere school het programma af te sluiten met een presentatie in een echt theater, zodat ook ouders kunnen zien over welke talenten hun kinderen beschikken.’

En wanneer kinderen zo enthousiast zijn geworden dat ze verder willen, zijn ze van harte welkom in het muziekcentrum zelf. En mochten de kosten een probleem vormen wat vaak het geval is, dan zijn er dankzij de gemeente en diverse fondsen verschillende mogelijkheden om deze te minimaliseren. Hoewel het voor leerlingen uit het vo meestal minder bezwaarlijk is om – in sommige gevallen – een flinke afstand te overbruggen van school of huis naar de muziekschool, is de toekomstdroom van Aslan om in schoolgebouwen zelf, dus dicht bij huis, extra lessen aan te bieden. In een aantal basisscholen wordt deze mogelijkheid al geboden in het kader van het project ‘Muziek in m’n buurt’. Voor het vo is dat dus nog even toekomstmuziek.

Een aantal leerlingen van De Atlant heeft, zo blijkt nu al, zeker interesse in het buitenschoolse aanbod van Aslan. Moreno bijvoorbeeld bleek al enige ervaring te hebben op dj-vlak. Hij maakt dankbaar gebruik van de kennis die vakdocent Dillon Lewis in huis heeft en vraagt hem allerlei informatie over computerprogramma’s waarmee hij tot dan toe thuis heeft gewerkt. De vervolgcursus Ableton die het muziekcentrum aanbiedt, is aan Moreno dus zeker besteed. Eerder liet Dalila al weten dat zij heel graag het vervolgprogramma urban dance wil volgen en ook de theaterlessen vielen bij sommigen zo in de smaak dat ze er verder mee willen. Zo zijn de binnenschoolse lessen voor een aantal leerlingen aanleiding om zich buiten schooltijd verder te ontwikkelen en vaardigheden op te doen die hen in hun latere leven zeker van pas zullen komen.

Subsidieregeling Versterking cultuureducatie vmbo, vso en praktijkonderwijs

Scholen voor vmbo, vso en praktijkonderwijs kunnen sinds 5 maart 2018 bij het Fonds voor Cultuurparticipatie een subsidieverzoek doen om cultuureducatie in het curriculum te verankeren. Duidelijk moet zijn welke stap(pen) de school gaat zetten om in co-creatie met een culturele instelling verder te werken aan talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen.  
Meer over de regeling

Lees verder

Muziekcentrum Aslan
Praktijkcollege De Atlant

Fotografie: Fokke van Saane