Subsidie voor aanpak leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging door corona

Aanvragen kan tot 18 september 2020
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
OCW heeft 244 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging opgelopen door de coronacrisis. Het bedrag is bedoeld voor het hele onderwijs inclusief volwasseneducatie.

De subsidie is niet alleen bedoeld voor cognitieve leerachterstanden, maar juist ook voor culturele en sociaal-emotionele achterstanden. Het inhalen van deze achterstanden kan bijvoorbeeld in de vorm van extra onderwijsuren naast de gewone lesuren. Of door het organiseren van programma’s in de naschoolse periode, in de weekenden of in de herfstvakantie.

Lokale infrastructuur

Die programma’s hoeven scholen niet alleen te organiseren: de lokale infrastructuur van culturele- en sportverenigingen, theaters, musea, centra voor de kunsten, sport- en cultuurcoaches, en vele andere maatschappelijke organisaties wil graag van betekenis zijn.

Aanvraagprocedure en -periode

De aanvraagperiode loopt van 18 augustus tot 18 september 2020. Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen een aanvraag indienen.

Lees verder

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4 / 5. totaal 3

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Gepubliceerd:
Deel dit artikel