Hoe kan leren betekenisvol vormgegeven worden?

Onderzoeksvraag 3 - Onderzoeksagenda
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Er is onderzoek nodig naar het vormgeven van cultuureducatieve leeromgevingen, in een ecosysteem-benadering van leren, waarbij ook de stem van de leerling of deelnemer wordt gehoord. Het is hierbij belangrijk dat er over disciplines heen van elkaars inzichten geleerd wordt.

Leren vindt overal plaats. Dit roept de vraag op hoe cultuureducatie meer integraal vormgegeven kan worden, met aandacht voor:

 • informele leerervaringen;
 • de verbinding tussen school- , thuis- en kunstwereld;
 • de verbinding tussen binnen- en buitenschoolse settings;
 • de verbinding tussen cultuurdisciplines;
 • de verbinding met andere domeinen op thema’s;
 • de overgangsmomenten tussen onderwijstypen;
 • de relatie tussen off- en online leren.

Cultuureducatie biedt veel mogelijkheden voor ervaringsgericht leren dat aansluit bij de leefwereld van de leerling of deelnemer. Dit type cultuureducatie vraagt minder werken vanuit vaste kaders en methodes, en meer vanuit het ontwerpen van leeromgevingen die de ontwikkeling en inbreng van de individuele leerling of deelnemer centraal stellen.

Gerelateerde onderzoeksagenda

Voorbeelden van bestaand onderzoek

 • Promotieonderzoek van Emiel Heijnen (AHK) naar het ontwerpen van authentieke kunsteducatie.
 • Onderzoek van het LKCA naar de verbinding van cultuuronderwijs op school met de buitenschoolse leeromgeving.
 • Onderzoek van de AHK naar vakintegratie in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Cultuur+Educatie 30 over informeel leren in de kunsten.

De andere onderzoeksvragen

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Gepubliceerd:
Deel dit artikel