Leerlijnen cultuureducatie voor primair en voortgezet onderwijs

Gepubliceerd:
Deel dit artikel
In de loop der jaren zijn door verschillende partijen leerlijnen ontwikkeld voor cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Soms voor één discipline, soms voor een combinatie van disciplines en soms vanuit een bepaalde leervisie. We zetten ze hier op een rij.

Mis je een leerlijn?

Primair onderwijs

21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs (SLO)
In deze publicatie lees je hoe 21e eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid zich tot elkaar verhouden en hoe ze gedefinieerd kunnen worden. Ook wordt uitgelegd welke vaardigheden van belang zijn voor het funderend onderwijs.
link:
Cultuurlijn: Techniek
Deze leerlijn speelt in op de nieuwsgierigheid en creativiteit van basisschoolleerlingen in de groepen 1 t/m 8. Leerlingen ontwikkelen hierdoor vakoverstijgende vaardigheden zoals creativiteit, ondernemingszin, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en samenwerken.
link:
TULE: kerndoel 54 voor muziek (SLO)
Kerndoel 54 wordt hier uitgewerkt in tussendoelen en een leerlijn. Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
link:
Leerlijn Film & Nieuwe Media (Cinekid)
Cinekid maakte deze leerlijn in samenwerking met basisscholen en lokale filmtheaters, voor basisschoolleerlingen van 4-12 jaar. De leerlijn biedt een compleet pakket van receptieve, reflectieve en actieve werkvormen.
link:
Leerlijn programmeren
De leerlijn programmeren is bedoeld voor alle klassen in het basisonderwijs. De leerlijn biedt basisbegrippen van programmeren, doelen en activiteiten voor de leerlingen, voor in de klas.
link:
De Culturele Haven
Een doorlopende cultuurleerlijn uit Flevoland, waarin leerlingen uit groep 1 t/m 8 leren over de geschiedenis van hun polderland in relatie tot zichzelf en kunst van nu. De leerlijn biedt cultuurlessen, workshops en excursies over erfgoed, theater, beeldende kunst en muziek. De Culturele Haven is voor kinderen in het primair onderwijs.
link:

Voortgezet onderwijs

21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs (SLO)
In deze publicatie lees je hoe 21e eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid zich tot elkaar verhouden en hoe ze gedefinieerd kunnen worden. Ook wordt uitgelegd welke vaardigheden van belang zijn voor het funderend onderwijs.
link:

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
CultuurSchakel 17-02-2021

Ook in Den Haag zijn leerlijnen ontwikkelt voor het basisonderwijs. De Haagse Ladekast bevat voor 8 disciplines, in 4 thema's, voor 4 leeftijdsgroepen projecten die samen leerlijnen vormen. Zie https://www.cultuurschakel.nl/schooltijd/leerlijnen-coh/#!///1/0/

reageer
17-02-2021

Ok thanks! Gaan we toevoegen.
Groeten, Ralf

reageer
24-02-2021

Staat erbij!
Groeten, Ralf

reageer
Gepubliceerd:
Deel dit artikel