Kunst en cultuur op school in Covid-19 tijd

Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Wat betekenen de coronamaatregelen voor de positie van cultuuronderwijs? Hoe anticiperen de kenniscentra in provincies en steden hier op? Wij deden een rondvraag bij een aantal van deze kenniscentra en bundelden de reacties in dit artikel.

Contact met de scholen

Er is vrijwel overal nauw contact geweest tussen de kenniscentra en de scholen. Dit contact was er in de meeste gevallen al voor de crisis vanwege programma’s als Cultuureducatie met Kwaliteit. Scholen kregen de gelegenheid hun wensen en behoeften te uiten om de kunst- en cultuurlessen te kunnen voortzetten. Dit deden zij niet alleen voor de lessen op afstand, maar ook voor het hervatten van de lessen op de school.

Bundeling van online initiatieven

In hun zoektocht naar alternatieve lesvormen, raakten veel mensen in het onderwijs al snel de weg kwijt in het enorme digitale aanbod. Het was daarbij lang niet altijd op voorhand duidelijk wat de kwaliteit van het materiaal was, en hoe het materiaal aansloot op de behoefte en de situatie van de specifieke scholen.

De kenniscentra hebben scholen daarom ondersteund met inspiratiepagina’s, overzichten en verwijzingen naar materiaal. Ook via nieuwsbrieven en gericht contact zijn scholen actief benaderd met gerichte informatie om hen te ondersteunen. De kenniscentra keken daarbij naar zowel de informatiebehoefte van scholen als van culturele instellingen in de regio. Ook ondersteunden zij de scholen en culturele instellingen.

Alternatieve ontwikkelingen

De noodgedwongen aanpassingen hebben ertoe geleid dat er veel digitale ontwikkelingen zijn. Zo worden bijeenkomsten en cursussen online aangeboden en is lesmateriaal gebundeld of ontwikkeld om te gebruiken op de scholen.

Een andere ontwikkeling in deze periode, is het opschonen en aanvullen van bestaande informatie. Van meerdere kanten is de verwachting geuit dat een deel van de digitale vormen zullen blijven. Ook als ze niet meer strikt noodzakelijk zijn. Maar het is ook duidelijk dat het kunstonderwijs niet zonder het directe contact kan.

Belemmeringen en moeilijkheden

Ondanks alle goede inspanningen en nauwe contacten zijn er ook zorgen. Veel scholen zijn slecht bereikbaar of vooral bezig om het onderwijs zo goed mogelijk draaiend te houden in steeds een veranderende situatie. Dan schiet de aandacht voor kunst en cultuur er nog wel eens bij in. Het is ook maar de vraag in hoeverre ouders dit oppakken in het kader van thuisonderwijs.

Kenniscentra moeten waarschijnlijk veel werk verrichten om weer aangehaakt te raken zodra de situatie in het onderwijs wat stabieler is. Het is afwachten waar de school dan staat en hoe de kenniscentra daar op kunnen aansluiten. De verwachting is dat er daarbij grote verschillen tussen scholen zijn. Ook als ze al meedoen met programma’s als Cultuureducatie met Kwaliteit.

Positie van kunstvakdocenten

Kenniscentra missen een geluid vanuit OCW of wethouder om scholen op de positie van kunst en cultuur te wijzen. Want het is een vast onderdeel in het curriculum met drie van de 58 kerndoelen in het basisonderwijs. Bijzondere aandacht vragen de kenniscentra voor de kwetsbare positie van vakdocenten. Scholen huren hen in van buiten voor het verzorgen van de kunstlessen. Uitspraken op dit gebied helpen culturele instellingen en vakdocenten om de aandacht van scholen meer uit te laten gaan naar kunstonderwijs in deze bijzondere tijden.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 2

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Ronald Kox
Ronald Kox
Functie: Leidinggevende Cultuureducatie
Expertise: curriculumontwikkeling
ronaldkox@lkca.nl
030 - 711 51 42
Bekijk alle experts
Gepubliceerd:
Deel dit artikel