Kennisdossier ‘Cultuur en nieuwkomers’ – geüpdatete versie

Een plek vinden in een nieuw land is een intensief proces. Je moet niet alleen de taal leren, maar ook wennen aan een nieuwe omgeving, gewoontes en gebruiken. Je zoekt een baan en nieuwe vrienden of volgt een opleiding in een nieuwe taal. Meedoen aan culturele activiteiten kan positief bijdragen aan dit proces en vergroot het wederzijds begrip.
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

In dit kennisdossier:

Wie zijn nieuwkomers?

Elk jaar komen er nieuwe mensen uit alle hoeken van de wereld in Nederland wonen. Sommigen komen hier werken, of voegen zich bij hun familie of geliefde. Anderen zijn op de vlucht voor een oorlog of worden vervolgd in eigen land. Soms vestigen nieuwkomers zich hier tijdelijk, langere tijd of permanent. Een deel van deze mensen heeft een inburgeringsplicht, een veelal een uitdagende opgave. Voor alle nieuwkomers geldt dat actief iets doen met cultuur zeer behulpzaam kan zijn bij het opbouwen van een sociaal netwerk, het verwerven van de Nederlandse taal en het wennen aan onze samenleving.

Inburgeren of niet?

Niet iedereen die naar Nederland komt, moet inburgeren. Je hebt alleen een inburgeringsplicht wanneer je; 

 • in Nederland blijft voor langere tijd 
 • uit een land buiten de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Turkije of Zwitserland komt 
 • ouder bent dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd (68 jaar in 2018) 
 • een verblijfsvergunning hebt 

  Sinds 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering van kracht. Doel van deze nieuwe wet is dat iedereen, via een traject op maat, zo snel mogelijk meedoet in Nederland. De gemeenten worden met deze nieuwe wet verantwoordelijk voor het inburgeringstraject. Nieuwkomers die voor 1 januari 2022 moesten inburgeren, vallen nog onder de oude wet en blijven dus zelf verantwoordelijk voor het traject.

  Wat zijn vluchtelingen, asielzoekers en statushouders?

 • Een vluchteling is iemand die in zijn thuisland wordt vervolgd, en daar geen bescherming kan krijgen tegen die vervolging. Bijvoorbeeld vanwege religie, politieke overtuiging, seksuele gerichtheid of het behoren tot een etnische of sociale groep.
 • Een asielzoeker is iemand die een ander land om bescherming vraagt. In de asielprocedure wordt onderzocht of een asielzoeker ook een vluchteling is.
 • Als een asielverzoek wordt ingewilligd, krijgt iemand een vluchtelingenstatus. Veel overheidsdiensten en instanties spreken dan ook wel van statushouders. Statushouders zijn dus erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zij kunnen starten met officieel inburgeren.
 • Andere migranten die geen gevaar lopen in hun land van herkomst zijn geen vluchtelingen. Wanneer zij asiel aanvragen komen zij daarom niet in aanmerking voor een asielvergunning.

  Kinderen en jongeren

  Alle kinderen die in Nederland leven, hebben recht op goede ondersteuning, onderwijs en een veilige omgeving om in op te groeien. Dat geldt ook voor alle jonge nieuwkomers. Kinderen en jongeren met een andere moedertaal krijgen extra ondersteuning via een speciale taalklas of worden in een Internationale Schakelklas (ISK) geplaatst.

  Vond je dit artikel interessant?

  Gemiddelde 2.3 / 5. totaal 6

  Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

  Reacties (0)
  Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
  Angela van Dijk
  Angela van Dijk
  Functie: Specialist Cultuurparticipatie
  Expertise: zorg en welzijn
  angelavandijk@lkca.nl
  030 - 711 51 20
  Bekijk alle experts
  Bijgewerkt op:
  Gepubliceerd:
  Deel dit artikel