Hoe kan en wil de docent leren?

Onderzoeksvraag 4 - Onderzoeksagenda
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Er is onderzoek nodig naar de professionalisering van de docent in kunst en cultuur; groepsleerkrachten, kunstdocenten, artistiek begeleiders, educatief medewerkers, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang etc.

Er is in Nederland heel beperkt onderzoek gedaan naar de professionalisering van docenten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. Dit is opmerkelijk omdat de kwaliteit van educatie en participatie voor een belangrijk deel bepaald wordt door de docent. Wat kenmerkt een hedendaagse docent, welke rollen speelt hij, wat moet hij kennen en kunnen, en wat is daarvoor nodig aan permanente scholing?

Er zijn vele onderzoeksvragen denkbaar: Hoe kunnen docenten ondersteund worden en mee vormgeven aan een leven lang leren? Hoe willen docenten zich verder professionaliseren na een initiële opleiding? Wat is een goede verhouding tussen vakinhoudelijke en algemeen pedagogisch-didactische elementen in effectieve professionalisering? Hoe kan collegiaal leren van elkaar of co-teaching worden vormgegeven? Hoe kunnen ontwerpen en onderzoeken elkaar versterken als professionaliseringsactiviteiten?

Docenten die zelf onderwijskundig ontwerp-, actie- of interventieonderzoek doen, bijvoorbeeld in een professionele leergemeenschap met onderzoekers, kunnen de kwaliteit van hun werk verbeteren én motor zijn voor vernieuwing. Het zelf uitvoeren van onderzoek draagt in potentie bij aan vergroten van de kennis van inhoud, didactiek en het leren van leerlingen en deelnemers.

Voorbeelden van bestaand onderzoek

  • Promotieonderzoek en openbare les van Bart van Rosmalen over muzische professionalisering.
  • Onderzoek van Bert van Oers en Anouk Visée naar de muziekpedagogische professionalisering van basisschoolleerkrachten.
  • Artikel over onderzoek in de masteropleiding kunsteducatie.

De andere onderzoeksvragen

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Gepubliceerd:
Deel dit artikel