Cultuur en zingeving

Kunst en cultuur zijn heel geschikt voor zingeving. Door actief bezig te zijn met kunst en cultuur kun je vormgeven hoe je in de wereld staat en wat je relatie is met anderen. Het helpt je om in verbinding te komen met jezelf.
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

De werkplaats van Formaat is een plek waar groepen elkaar ontmoeten, ondersteunen en waar ze via theater hun stem laten horen. Ze gaan met een breed publiek de dialoog aan over sociale vraagstukken. Formaat werkt met mensen in een achterstandspositie, kwetsbare mensen, mensen die het moeilijk vinden voor zichzelf op te komen of om mee te doen in de maatschappij.

Onvergetelijk museum organiseert rondleidingen voor mensen met dementie. Tijdens de rondleiding bekijken de deelnemers samen een aantal werken waarover zij met elkaar in gesprek gaan. Door verhalen, herinneringen, associaties en ideeën te delen, brengen de deelnemers met elkaar de kunstwerken tot leven. De nadruk ligt op het samen beleven. Door naar kunst te kijken kunnen mensen met dementie ideeën uitwisselen met hun dierbaren, zonder dat zij hoeven terug te vallen op het kortetermijngeheugen. De inzet  van kunst en cultuur werkt zingevend voor alle deelnemers. Het beleven van kunst is immers een zintuigelijke ervaring die zich in het hier en nu afspeelt.

TimeSlips maakt verhalen en geeft woorden aan mensen met dementie. Dit gebeurt vanuit de visie dat je niet op zoek gaat naar wat mensen nog weten, maar de mogelijkheden van hun fantasie gebruikt om verhalen te vertellen. TimeSlips kan gedaan worden met groepen van 8-10 personen. Een facilitator laat een afbeelding zien en stelt daar vragen over. De respons van de deelnemers wordt omgezet in een verhaal. Dit verhaal vindt zijn weg weer terug naar de deelnemers, hun mantelzorgers en verzorgenden. De verhalen die zo ontstaan staan vol associaties en lezen vaak als poëzie.

Het Danspaleis reist langs verzorgingstehuizen & buurthuizen voor vrolijke dansmiddagen waar ouderen in beweging komen en zichzelf opladen. Vaak staan zij na vele jaren staan weer eens op de dansvloer. Het Danspaleis is ook een ontmoetingsplaats; de ouderen leggen contact met leeftijdsgenoten, met personeel van zorgorganisaties en verdiepen hun relatie met familieleden en buurtbewoners.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 3.3 / 5. totaal 6

Reageer

Uw bericht kan gewijzigd worden door de beheerder
Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Ingrid Docter
Ingrid Docter
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie,zorg en welzijn
ingriddocter@lkca.nl
030 - 711 51 81
Bekijk alle experts
Gepubliceerd:
Deel dit artikel