Kennisdossier ‘Cultuur en de weg naar werk’

Meedoen in de samenleving gaat niet voor iedereen vanzelf. Er zijn verschillende manieren om mensen hierbij te ondersteunen. Actieve cultuurparticipatie is er daar een van. Meedoen aan cultuur kan ervoor zorgen dat mensen óók meedoen in de maatschappij.
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Op deze pagina:

Over de weg naar werk

Er staan nog steeds veel mensen aan de maatschappelijke zijlijn. Voor hen is op eigen kracht een baan of vrijwilligerswerk vinden een bijna ondoenlijke opgave. Denk bijvoorbeeld aan mensen die lang geen betaald werk hebben, mensen met een beperking, mensen met psychosociale problemen of jonge schoolverlaters.

Hoe kunnen zij (weer) regie krijgen over hun eigen leven?

Actieve cultuurparticipatie kan daarbij helpen. Het kan mensen activeren, veerkrachtiger en weerbaarder maken. Doordat ze ruimte krijgen en gestimuleerd worden om eigen keuzes te maken. Doordat ze hun eigen kracht ervaren, groeit hun zelfvertrouwen.

Van dagbesteding tot werk: het palet 

Culturele activiteiten kun je op verschillende manieren inzetten om mensen te activeren richting werk of een zinvolle dagbesteding .  

 • Betaald werk: culturele professionals kunnen helpen om mensen die op afstand van het arbeidsproces staan, naar werk toe te leiden. De doelgroep is groot, en vraagt dus om verschillende aanpakken. Denk bijvoorbeeld aan creatieve werkplaatsen waar mensen aan de slag kunnen onder begeleiding van kunstprofessionals. Of aan theatertrainingen voor nieuwkomers of jongeren om ze meer zekerheid en zelfvertrouwen te bieden.  
 • Dagbesteding: organisaties die zorgen voor een zinvolle daginvulling of arbeidsgerichte dagbesteding. Deze worden vaak gefinancierd vanuit PGB (persoonsgebonden budget), Wmo-gelden, vanuit Wlz als algemene voorziening of op basis van een indicatie.   
 • Beschutte werkplekken: beschut werk is bedoeld voor mensen die alleen kunnen werken in een beschermde omgeving en onder aangepaste omstandigheden. Ze zijn gewoon in loondienst van de organisatie en de gemeente vult – indien nodig – het loon aan tot wettelijk minimumloon.  In dit geval gaat het over werkplaatsen waar mensen met een beperking werken onder leiding van creatieve professionals of kunstenaars. De werkplaatsen verkopen vaak de gemaakte producten.  
 • Sociaal-culturele onderneming: ondernemingen met een sociaal doel gericht op arbeidsmatige activering, geleid door kunstenaars of cultureel ondernemers. Deze vallen niet per se onder ‘beschut werk’, ook al is de opzet daarmee te vergelijken. Dit verschilt per gemeente.  
 • Vrijwilligerswerk/werkervaring: sommige culturele organisaties en cultuurverenigingen hebben speciaal voor mensen die weer aan de slag moeten een plek in hun organisatie.  

Werkzame elementen van kunst en cultuur

 • Actief iets doen aan cultuur verbetert de algemene mentale veerkracht: het gaat over wat je wel kunt, niet over wat je niet kunt. Deze positieve ervaring vergroot het zelfvertrouwen en daarmee de veerkracht.  
 • Meedoen aan een project helpt mensen bij het ontwikkelen van competenties die ook op de arbeidsmarkt van pas komen, zoals een planning maken, op tijd komen, je afmelden als je verhinderd bent, werken in groepsverband, ergens aan beginnen en het afmaken.  
 • Kunstinitiatieven bieden deelnemers de kans om te onderzoeken en te verwoorden wat hun talenten zijn. 
 • Theatertrainingen helpen om in een veilige omgeving bijvoorbeeld presentatietechnieken te verbeteren of sollicitatiegesprekken te oefenen.  

Tips: succes- en faalfactoren

 • Ga eerst in overleg met de gemeente over je plannen. Voor gemeenten zijn de volgende vragen zeer relevant: 
  • Hoe versterken we de competenties en talenten van bepaalde doelgroepen?  
  • Hoe vergroten we de kansen van deze mensen in onze samenleving? 
  • Hoe creëren we banen voor deze mensen? 
 • Werk goed samen met andere professionals en met de overheid. Wees een partner van elkaar en start met een open verkenning. Zorg dat je ook nauw samenwerkt met de zorgverleners- of begeleiders.  
 • Ontwikkel iets met je doelgroep, niet voor je doelgroep 
 • Babysteps: denk groots, maar start met  kleine stappen. 

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4 / 5. totaal 1

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Angela van Dijk
Angela van Dijk
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: zorg en welzijn
angelavandijk@lkca.nl
030 - 711 51 20
Bekijk alle experts
Gepubliceerd:
Deel dit artikel