Kennisdossier ‘Cultuur en armoede’

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Kinderen in armoede

Het rapport ‘Wie, wat, waar? Onder de loep: gemeentelijke regelingen voor kinderen in armoede’ (2021)
Iedere gemeente heeft regelingen voor kinderen die in armoede opgroeien. De gemeentelijke kinderombudsman onderzocht die regelingen en sprak erover met kinderen en jongeren. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat die regelingen te onbekend en te ingewikkeld zijn om aan te vragen, en dat ze maar gedeeltelijk aansluiten bij de behoefte van kinderen. Ook zijn er regelingen waar onvoldoende gebruik van wordt gemaakt, zoals de regelingen voor sport en cultuur. Lees hier het complete rapport of bekijk de samenvatting.

Leerbericht Kinderen in Armoede
Hoe kun je signalen van armoede opvangen en hoe kun je deze kinderen en ouders steunen? Aan de hand van deze vragen heeft Augeo in samenwerking met Stichting Leergeld en Stimulanz een online leerbericht ontwikkeld over dit belangrijke thema. Er is een versie voor medewerkers in het primair onderwijs en een voor medewerkers in de kinderopvang.

Onderzoek Zuiderstrandtheater
Hoe kan het Zuiderstrandtheater in Den Haag de creatieve ontwikkeling van kinderen in armoede bevorderen? Lotte den Hengst (Haagse Hogeschool, opleiding CMV) onderzocht wat er hierover in de literatuur bekend is en welke geschikte ontmoetingsruimte hierbij hoort. Ook interviewde zij kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen in de leeftijd van 4-12 jaar over hun wensen. Ze concludeert onder meer dat er meer maatwerk, meer aansluiting bij de ontwikkeling van de kinderen, én meer inspraak van de kinderen zelf nodig is. Naar de scriptie.

Handreiking omgaan met armoede op scholen
Lusse, M. & Kassenberg, A. (2022). Omgaan met armoede op scholen. Handreiking voor po en vo. Hogeschool Rotterdam en Hanzehogeschool Groningen.

Handreiking omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein
Lusse, M. & Kassenberg, A. (2021). Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein. In de handreiking voor professionals in het sociaal domein beschrijven Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen) concrete werkwijzen voor het omgaan met kinderarmoede.

Gemeentelijk armoedebeleid: armoede, sport en bewegen
Artikelenreeks van kenniscentrum sport en bewegen. Kinderen kunnen door armoede soms niet meedoen aan sport en bewegen. Verschillende gemeenten proberen daar iets aan te doen.

Mind the Gap
Een onderzoek naar kunst-, cultuur- en sportdeelname van kinderen in armoede van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en BMC.

Overige bronnen over armoede

Armoede magazine
Dit magazine van Eropaf! en Movisie brengt de veranderingen in de aanpak van armoede en schulden in beeld.

Bindkracht
De publicaties van bindkracht bieden je onmisbare inzichten voor hulpverlening aan mensen in armoede.

Armoede en schulden na corona
In opdracht van het G40-stedennetwerk deed Platform 31 literatuuronderzoek en interviews met experts. Wat zijn op dit moment de belangrijkste kansen, uitdagingen en dilemma’s voor lokale beleidsmakers op het gebied van armoede en schulden?

Armoede en sociale uitsluiting 2021
Recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden in Nederland staan in deze longread centraal.

Weten wat werkt
Movisie biedt kennis over wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden.
Weten wat werkt (maart 2020).

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.8 / 5. totaal 10

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Marie-José Kommers
Marie-José Kommers
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: onderzoek,zorg en welzijn
marie-josekommers@lkca.nl
030 711 51 80
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel