Corona en culturele activiteiten voor CKV

Wat zijn de (on)mogelijkheden en hoe pak je het aan?
Versie 16 maart
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Scholen voor voortgezet onderwijs zijn weer open, maar culturele instellingen zijn tenminste tot en met 30 maart gesloten voor publiek. Hoe kun je leerlingen toch culturele activiteiten voor CKV aanbieden? Lees de antwoorden op de meest voorkomende vragen die wij hierover hebben ontvangen.

Voldoet een school aan de exameneisen voor CKV als zij geen activiteiten van externe culturele instellingen inzet?

Scholen hebben veel ruimte voor het vormgeven van hun schoolexamens. Ze kunnen daarbij veel eigen keuzes maken. Daarbij is het aan de school dat wat ‘moet’ op de juiste wijze te vertalen naar de eigen school en bewuste keuzes te maken bij wat ‘mag’.

CKV is een verplicht vak voor alle vmbo- en havoleerlingen dat wordt afgesloten met een schoolexamen. De wijze waarop de inhoud van de vakken wordt geëxamineerd moet de school beschrijven in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Voor CKV havo/vwo moet dit plan alle vier de domeinen omvatten. Met name in domein B en C (verbreden en verdiepen) staan activiteiten die worden aangeboden in een levensechte, professionele context centraal.

De eindterm ‘Culturele en kunstzinnige activiteiten’ (KV/K/3) voor CKV vmbo (Kunstvakken incl. CKV) schrijft actieve deelname aan ‘ten minste 4 culturele en kunstzinnige activiteiten die gerelateerd zijn aan verschillende kunstvakken’ voor. Waarvan ten minste één kunstzinnige activiteit resulteert in de productie en presentatie van eigen werk.

CKV havo/vwo: domein B
CKV vmbo: eindterm culturele en kunstzinnige activiteiten

Waar kan ik geschikt cultureel educatief aanbod voor in de online les vinden?

Nu de culturele sector gesloten is, zijn we aangewezen op online aanbod. Een aantal instellingen heeft dit inmiddels goed op de rit en CJP is momenteel bezig een actuele lijst hiervan samen te stellen. Deze wordt op korte termijn gepubliceerd. Maar ter inspiratie alvast een paar mooie voorbeelden:

Een online rondleiding door het Anne Frank Huis, of door het Groninger museum.

Een gesprek met een schrijver via het beeldscherm

Een online workshop van het Scapinoballet

Een online live muziekworkshop

Tot en met wanneer kan een school het tegoed voor het schooljaar 2020-2021 gebruiken?

Het Cultuurkaartbudget van schooljaar 20-21 kan nog het gehele kalenderjaar 2021 besteed worden. Dus tot 31 december 2021.

Scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs mogen externe ruimtes inhuren voor onderwijs, hoe werkt dat precies?

De VO-raad heeft hierover op 4 maart een nieuwsbericht gepubliceerd. Dit is hier terug te lezen.

Als scholen gebruik maken van een culturele locatie voor onderwijs, mogen er dan culturele activiteiten plaatsvinden?

Het heropenen van het voortgezet (speciaal) onderwijs is één van de versoepelingen die per 1 maart door het kabinet zijn doorgevoerd. Scholen mogen culturele locaties huren, maar die zijn (nog) niet open voor culturele activiteiten. De ruimtes mogen alleen beschikbaar gesteld worden voor het geven van onderwijs. Het is natuurlijk wel mogelijk om de kunstvaklessen of CKV binnen de muren van de culturele instelling plaats te laten vinden en de culturele instelling om een inbreng in de les te vragen.

Kan het huren van een ruimte van een culturele locatie betaald worden met Cultuurkaart-budget?

Het huren van een externe ruimte voor onderwijsdoeleinden kan niet betaald worden met Cultuurkaart-budget. Het is wel mogelijk dat de culturele instelling een inbreng in de (kunstvak)les verzorgt in de vorm van bijvoorbeeld een gastdocent. Scholen en culturele instellingen kunnen het beste samen bespreken hoe ze locatieverhuur en cultuuronderwijs op een slimme manier met elkaar kunnen verbinden.

 

Meer weten?

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.8 / 5. totaal 5

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Marie-José Kommers
Marie-José Kommers
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: ckv,onderzoek,voortgezet onderwijs
marie-josekommers@lkca.nl
030 - 711 51 80
Bekijk alle experts
Gepubliceerd:
Deel dit artikel