Corona en culturele activiteiten voor CKV

Wat zijn de (on)mogelijkheden en hoe pak je het aan?
Versie 3 juli 2020
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
De scholen en culturele instellingen zijn inmiddels weer (beperkt) open. Dit betekent dat het ondernemen van culturele activiteiten voor CKV ook weer kan. Lees de antwoorden op de meest voorkomende vragen die wij hierover hebben ontvangen.

Mag een school culturele activiteiten ondernemen bij een culturele organisatie of extern workshopdocent? Mag een culturele organisatie of extern workshopdocent op school een culturele activiteit aanbieden?

Ja, dat mag. De richtlijnen en protocollen laten dit toe, op voorwaarde dat er binnen alle regels wordt gehandeld. De richtlijnen die zijn opgesteld voor het opstarten van het voortgezet onderwijs beletten het niet om culturele instellingen en andere culturele aanbieders te bezoeken, of op school te ontvangen. Ook beletten de regels het niet om binnen de lestijd op school of juist daarbuiten actieve invulling te geven aan het cultuuronderwijs.

Er zijn wel specifieke richtlijnen per kunstdiscipline en uitvoering.  Zo zijn activiteiten op gebied van beeldende kunst, muziek, en theater toegestaan, maar binnen actief dansen nog niet, vanwege mogelijke verspreiding van aerosolen (dit wordt nog onderzocht). Ook zingen wordt voorlopig door het RIVM afgeraden. Het kijken naar een dansvoorstelling mag dan weer wel. Uiteraard moet die voorstelling aan de regels voldoen.

Voor lessen door externen die op de school in een lokaal gegeven worden, gelden dezelfde regels als voor de docenten op de school.

Richtlijnen opstarten voortgezet onderwijs
Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie
Basisprotocol Danssector van Dansondernemers
Vraag en antwoord over het anderhalve meter leslokaal

Mag de schooldirectie bezoek van of aan externen verbieden?

Ja, dat mag. Scholen bepalen zelf de inhoud van het onderwijs dat zij aanbieden. Maar in het protocol over de opstart van het voortgezet onderwijs wordt ook duidelijk aangegeven dat de school zo goed en breed mogelijk onderwijs dient te geven en ook verantwoord in moet zetten op vakken met een praktisch component die niet goed via onderwijs op afstand verzorgd kunnen worden.

Daarnaast moet er op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn ook invulling worden gegeven aan het volledige lesprogramma. Dus ook aan de kunstvakken. Schoolbesturen dienen over de nadere praktische en onderwijsinhoudelijke invulling op school in overleg te gaan met de medezeggenschapsraad en afspraken te maken. Met een goed plan vanuit de CKV-docent, eventueel in samenwerking met een culturele instelling of andere culturele aanbieder, moet bezoek van of aan externen voor de school gewoon kunnen.

Richtlijnen opstarten voortgezet onderwijs

Voldoet een school aan de exameneisen voor CKV als zij geen activiteiten van externe culturele instellingen inzet?

Scholen hebben veel ruimte voor het vormgeven van hun schoolexamens. Ze kunnen daarbij veel eigen keuzes maken. Daarbij is het aan de school dat wat ‘moet’ op de juiste wijze te vertalen naar de eigen school en bewuste keuzes te maken bij wat ‘mag’.

CKV is een verplicht vak voor alle vmbo-, havo- en vmbo-leerlingen dat wordt afgesloten met een schoolexamen. De wijze waarop de inhoud van de vakken wordt geëxamineerd moet de school beschrijven in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Voor CKV havo/vwo moet dit plan alle vier de domeinen omvatten. Met name in domein B en C (verbreden en verdiepen) staan activiteiten die worden aangeboden in een levensechte, professionele context centraal.

De eindterm ‘Culturele en kunstzinnige activiteiten’ (KV/K/3) voor CKV vmbo (Kunstvakken incl. CKV) schrijft actieve deelname aan ‘ten minste 4 culturele en kunstzinnige activiteiten die gerelateerd zijn aan verschillende kunstvakken’ voor. Waarvan ten minste één kunstzinnige activiteit resulteert in de productie en presentatie van eigen werk.

CKV havo/vwo: domein B
CKV vmbo: eindterm culturele en kunstzinnige activiteiten

Waar kan ik geschikt cultureel educatief aanbod vinden?

Nu de maatregelen voor jongeren tot 18 jaar versoepeld worden en VO-scholen na de vakantie weer helemaal open mogen, zijn er veel scholen en instellingen die de draad samen weer opgepakt hebben. Ter inspiratie verzamelt CJP goede voorbeelden.

Tot en met wanneer kan een school het tegoed voor het schooljaar 2019-2020 gebruiken?

Het Cultuurkaarttegoed is dit schooljaar langer besteedbaar dan in voorgaande jaren. Cultuurkaarttegoed dat door de crisis is blijven liggen kan ook  worden ingezet om in het nieuwe schooljaar weer activiteiten in te kopen.

Waarom kosten culturele activiteiten ineens meer geld?

Alle richtlijnen en protocollen leiden ertoe dat er in kleinere groepje gewerkt kan worden, of dat een voorstelling meerdere keren gespeeld moet worden om hetzelfde aantal leerlingen te bereiken. Daarnaast moeten instelling investeren om hun aanbod aan te passen aan de geldende regels en protocollen.

 

Meer weten?

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.7 / 5. totaal 3

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Marie-José Kommers
Marie-José Kommers
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: ckv,onderzoek,voortgezet onderwijs
marie-josekommers@lkca.nl
030 - 711 51 80
Bekijk alle experts
Gepubliceerd:
Deel dit artikel