Welke betekenis heeft cultuurparticipatie voor mensen?

Onderzoeksvraag 1 - Onderzoeksagenda
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Er is onderzoek nodig naar de kunst- erfgoed- en mediabeleving van mensen én de betekenis die individuen en diverse groepen mensen zelf geven aan hun deelname aan cultuur.

In de huidige geglobaliseerde netwerksamenleving zijn mensen actief op zoek naar identiteit, zingeving en nieuwe betekenisvolle verbanden. Gedeelde drijfveren en interesses zijn een steeds belangrijkere manier voor mensen om zich te groeperen. Actieve deelname aan cultuur biedt mensen mogelijkheden om vorm te geven aan hun identiteit, aan de manier waarop ze in de wereld staan en aan hun relatie met anderen en met de samenleving.

De Nederlandse bevolking is superdivers; in opleidingsniveau, culturele achtergrond en lichamelijke en economische mogelijkheden. De ‘gevestigde’ praktijk van uitvoering en financiering past echter niet bij iedereen. Meer inclusiviteit betekent aansluiten bij de voorkeuren van mensen, rekening houden met diversiteit en verschillen tussen mensen en stilstaan bij hun situatie in het leven. Om dit te realiseren is onderzoek nodig naar hoe professionals en culturele instellingen in een meer wederkerige relatie van betekenis kunnen zijn voor allerlei soorten deelnemers, en welke waarde dit hen beide oplevert.

Dit vraagstuk vergt een actieve betrokkenheid van overheden. Welke positieve rol kunnen overheden spelen om drempels voor cultuurparticipatie te verlagen? En welke beleidsinstrumenten zijn effectief om cultuurdeelname in brede zin te bevorderen?

Voorbeelden van bestaand onderzoek

De andere onderzoeksvragen

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 2

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Gepubliceerd:
Deel dit artikel