Algemene voorwaarden

Het LKCA houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor alle verwerking van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die u zelf actief hebt verstrekt, online of op papier. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
De webpagina’s van het LKCA bevatten soms links naar andere websites. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites, noch over de privacymaatregelen op die websites. De persoonsgegevens die u verstrekt via deze websites behoren niet tot onze privacyverklaring.

Het LKCA verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen. Het LKCA deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dat noodzakelijk is om uw verzoek voor producten of diensten uit te voeren. Daarvoor wordt uw toestemming gevraagd als u uw gegevens verzendt.

Het LKCA gaat zorgvuldig om met de gegevens die u ons verstrekt en stelt alles in het werk om uw gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico's.