Politiek Debat Zet Cultuur op de Agenda

Online Cultuurdebat Tweede Kamerverkiezingen 2021
Deel dit artikel
Op 15-17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Nu is het tijd om de kaarten op tafel te leggen: welke ambities hebben de politieke partijen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie? Valt er echt iets te kiezen? Daarover debatteerden Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Zohair el Yassini (VVD), Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Salima Belhaj (D66) in Nieuwspoort, onder leiding van Roderik van Grieken (Nederlands Debat Instituut).

Programma

De politici debatteren over 3 thema’s, met elke ronde een inleider uit de cultuursector.

Ronde 1: Diversiteit en inclusie

Inleider: Yassine Boussaid, directeur van Theater de Meervaart

Iedereen heeft toegang heeft tot cultuureducatie en -participatie ongeacht (etnische) achtergrond, economische situatie, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of beperking. Wat is daarvoor nodig? Aan welke knoppen moeten we draaien? Of heeft dit geen prioriteit?

Ronde 2: Maatschappelijke opgaven

Inleider: Maurice Knijnenburg, voorzitter van de Nationale Jeugdraad

Hoe kunnen cultuureducatie en -participatie bijdragen aan grote maatschappelijke uitdagingen, zoals snelle technologische vooruitgang, energietransitie, klimaatverandering en druk op de zorg? Wat zijn daarin de politieke keuzes?

Ronde 3: Gelijke kansen 4-18 jaar

Inleider: Marieke Vegt, directeur Stichting Kunst & Cultuur 

De toegang voor kinderen en jongeren tot cultuureducatie en -participatie is in Nederland nog steeds mede-afhankelijk van de gezinssituatie en het schooltype (havo/vwo vs. vmbo/mbo). Hoe kan de overheid gelijkere kansen stimuleren? En is dat wel de taak van de overheid?

Organisatie

We organiseren dit debat samen met Kunsten ’92, het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Boekmanstichting

Zet Cultuur op de Agenda

In het voorjaar ontvingen alle politieke partijen het pamflet ‘Zet Cultuur op de Agenda’ ter inspiratie voor hun verkiezingsprogramma’s. Met Zet Cultuur op de Agenda stimuleert LKCA de vernieuwing van het beleid voor cultuur, cultuureducatie en cultuurparticipatie. Het debat en de overige activiteiten leiden begin volgend jaar tot breed gedragen handreiking aan de politiek (bij aanmelding kun je aangeven of je die wil ontvangen).

Wil je bijdragen aan de handreiking? Stuur dan jouw voorstel voor de vernieuwing van cultuurbeleid (in 100 woorden) naar DesireedeKreuk@lkca.nl.

Programma Zet Cultuur op de Agenda

Programma Zet Cultuur op de Agenda

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 3.8 / 5. totaal 21

Deel dit artikel