researchED: Passend onderwijs / Effectieve didactiek

Deel dit artikel
In 2020 wordt de invoering van het passend onderwijs geëvalueerd. Inmiddels hebben scholen en leraren er een aantal jaren mee gewerkt. Wat zijn de ervaringen? Lukt het om alle kinderen mee te nemen? Wat betekent de grotere diversiteit in de klas voor je didactisch handelen?

Linda van den Bergh schreef samen met Eddie Denessen en Monique Volman “Werk Maken van Gelijke Kansen’. Zij bespreekt het belang van hoge verwachtingen voor alle leerlingen.

Hans Pollen deelt zijn preventieve maatregelen  om thuiszitten voor te zijn: kennis waarmee effectiever signaleren en verzuim voorkomen mogelijk wordt; expliciteren van leer- en doceer-opvattingen, waardoor er een betere afstemming met de zorg ontstaat. Curatief: projectmatig en procesmatig werken.

Dominique Sluijsmans is een van de auteurs van ‘Wijze Lessen; Twaalf Bouwstenen voor Effectieve Didactiek, zij gaat dieper in op het organiseren van effectieve feedback in de les.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Deel dit artikel