MBO Inspiratiemiddag

De kracht van cultuureducatie
Ontmoeten, uitwisselen en doen
Deel dit artikel
Meld je aan voor de online landelijke inspiratiemiddag van LKCA, FCP, CJP en Fonds 21 op vrijdag 18 maart.

De landelijke online MBO Inspiratiemiddag van LKCA, FCP, CJP en Fonds 21 is gericht op ontmoeten, uitwisselen en doen. Laat je inspireren door de kracht van cultuureducatie in het mbo en praat mee tijdens de talkshow met studenten, docenten en professionals uit het mbo en de cultuursector. Ontmoet nieuwe mensen of oude bekenden rondom een bepaald thema of werkgebied. En maak een keuze uit een gevarieerd aanbod van workshops.

Voor wie?

Voor professionals en bestuurders in het mbo en de cultuursector.

Programma

12.50-13.00 Inloop
13.00-14.15 Interactieve talkshow
14.15-14.25Pauze
14.25-15.05Twee mini dates van 20 minuten in groepjes van maximaal vijf personen
15.05-15.10 Pauze
15.10-16.00Keuze uit aanbod workshops
16.00-16.20Plenaire afsluiting met creatieve uitsmijter
MBO Inspiratiemiddag De kracht van cultuureducatie
 moderator Karim Amghar
Moderator Karim Amghar

De interactieve talkshow met Marlou Stolk (Theater Rotterdam), Daan van Riet (lerarenopleider en onderzoeker), Djenell Kroes (mbo-student), Quin Blokzijl (voorzitter JOB), Ismael Maghnouji (beleidsmedewerker OCW), Lidewij de Bonth (mbo-student) Saskia de Kort (adviseur Trainer Koning Willem l College) en Shirley Hendrikse (hoofd educatie STRP) wordt begeleid door moderator Karim Amghar.

Karim is mbo-docent, auteur en radio en tv-presentator NTR en strijd voor kansengelijkheid, diversiteit en inclusie.

Met optredens, o.a spoken word van Atta de Tolk.

Workshops 

 1. Studenten aan zet – leren door kunst en ontwerp

  In deze workshop staan twee mooie voorbeelden centraal van projecten waarin mbo-studenten op een actieve manier bezig zijn met kunst en cultuur in een leeromgeving buiten school. Sjaan van Riel (directeur De Maakruimte) vertelt over het project ESKETIT (2019), dat zij organiseerden met poppodium Ekko, waarin mbo-studenten van verschillende opleidingen werden uitgedaagd om een multidisciplinaire clubavond te organiseren. Irene Fortuyn (kunstenaar, directeur KETTER & Co) en Roland Smit (ontwerper, Studio Ro Smit) presenteren LAND&HAND, een landelijk project over de relatie tussen landschap, materiaal en vakmanschap.

  Lees meer: De Maakruimte | LAND&HAND

 2. Theater De Lieve Vrouw en studentenverhalen

  Studenten uit verschillende opleidingen en leerjaren maken in theater De Lieve Vrouw (Amersfoort) kennis met professionele theatergezelschappen en film. Het project is gericht op de persoonlijke ontwikkeling en beroepsvaardigheden van de studenten. Marieke Hagemans (projectleider Theater De Lieve Vrouw) vertelt hoe de bijzondere samenwerking tussen dit theater en filmhuis en de mbo-opleidingen is ontstaan en welke rol de studenten hebben. Janus Hermse (docent ROC Midden Nederland) en een student delen hun ervaringen.

  Lees meer: Kunst en cultuur in de praktijk op ROC Midden Nederland

 3. Aan de slag met diversiteit en inclusie!

  Sakina Saouti (LKCA) zet zich vanuit haar rol als communicatieadviseur en coördinator van de Code Diversiteit & Inclusie in om de cultuursector toegankelijker, diverser en inclusiever te maken. In deze workshop neemt zij je mee langs de 5 principes van de Code Diversiteit & Inclusie en laat ze je zien hoe je deze toepast. Ghyslaine Tromp (coördinator Beeldbrekers) maakt vervolgens de vertaalslag naar de praktijk vanuit het project Van Gogh Verbindt en de Beeldbrekers. Wat zijn de resultaten na 4 jaar onderzoek? Tot slot gaat Douaa Benzzine (Beeldbreker en student Sociaal Werk) in op haar persoonlijke ervaring als mbo-student binnen het project Beeldbrekers.

  Lees meer: Code Diversiteit & Inclusie | Beeldbrekers video

 4. Cultuureducatie door kritisch denken

  In deze workshop presenteert Daan van Riet (lerarenopleider en onderzoeker) hoe kritisch denken gedemocratiseerd kan worden. Hoe kunnen we recht doen aan het daadwerkelijk samen vormen van cultuureducatie? De oplossing vinden we zowel in het systematische, alsmede in alledaags gedrag.

  Lees meer: Werkplaats burgerschap

 5. Cultuureducatie inzetten bij burgerschap 

  Albeda is een koploper op het gebied van burgerschapsonderwijs. In deze workshop deelt Gyzlene Kramer – Zeroual (Programmamanager Strategie en Externe Betrekkingen Albeda) haar ervaringen m.b.t. de inzet van burgerschapsonderwijs en vertelt ze over het belang van kunst- en cultuureducatie. Momenteel werkt Albeda aan een schoolbrede visie op cultuuronderwijs, waarin ook projecten als ‘Talenthub op Zuid!’ een plek krijgen. Zij sluit samen met haar team de workshop af met een activerende werkvorm, waarbij alle deelnemers worden uitgedaagd om een elfje te schrijven over het thema kunst/cultuur(educatie). Hierbij sluiten Ahmet Dikbas (docent burgerschap en projectleider Team Next) en Maaike Scholtes (docent agogische en creatieve vakken en projectleider team Next) aan.

  Lees meer: Maak impact als partner in de Talenthub op Zuid!

 6. Creativiteit, de verbindende vaardigheid  

  In deze workshop neemt Pieter Baay, directeur praktijkinnovatie in het mbo, je mee in onderzoeksbevindingen rondom het thema creativiteit. Creatief vermogen is belangrijk om mbo’ers voor te bereiden op de toekomstige arbeidsmarkt. Maar waarom eigenlijk? En wat zou de bijdrage van kunst en cultuur hieraan kunnen zijn? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld werken we samen een aantal prikkelende vragen uit.

  Lees meer: Onderwijs124

 7. Visiegesprek: duurzame inbedding van cultuureducatie

  Tijdens dit visiegesprek onder leiding van Karim Amghar bespreken we hoe cultuureducatie duurzaam ingebed kan worden in het mbo. Waar liggen de kansen en wat zijn de knelpunten? Wat is de rol van de culturele sector hierbij? Met Henk Langenhuijsen (coördinator cultuur Koning Willem I College), Liesbeth Levy (directeur KCR), Eric Holtman (directeur ROC Midden Nederland Amersfoort) en Huub Braam (Specialist Onderzoek LKCA).

  Lees meer: Acht handvatten voor duurzame verankering cultuureducatie

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Anneloes Vermeulen
Anneloes Vermeulen
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: mbo,voortgezet onderwijs
anneloesvermeulen@lkca.nl
030 - 711 51 48
Huub Braam
Huub Braam
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: mbo,onderzoek
huubbraam@lkca.nl
030 - 711 51 11
Rozemarijn Schouwenaar (zij/haar/haar)
Rozemarijn Schouwenaar (zij/haar/haar)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: mbo
rozemarijnschouwenaar@lkca.nl
030 - 711 51 43
Bekijk alle experts
Deel dit artikel