Landelijke netwerkdag adviseurs cultuurparticipatie

Bijeenkomst voor lokale en provinciale adviseurs en coaches
Tweemaal per jaar organiseert het LKCA samen met een voorbereidingscommissie een landelijke netwerkdag voor lokale en provinciale adviseurs/ coaches/ ondersteuners van cultuurparticipatie. De verschillende werkterreinen/ doelgroepen en de ontwikkeling van de ondersteuningstaak staan centraal.
LKCA bijeenkomst
Deel dit artikel
10.00Inloop
10.30Plenair
Korte presentaties van drie landelijke onderwerpen:
1: Aanloopregeling ‘Samen cultuurmaken verbreden’ – Noud van de Rhee (FCP)
2. Lokale bruggenbouwers: tools voor functieprofiel en evaluatie – Claudia Marinelli en Josefiene Poll (LKCA)
3. Onderzoek Arbeidstevredenheid Kunstprofessionals – Arno Neele (LKCA)
11.15Werksessieronde 1 – Keuze uit de volgende onderwerpen

Werksessie 1. Aanloopregeling ‘Samen cultuurmaken verbreden’
Noud van de Rhee (FCP) en Marlies Tal (LKCA)
Hoe kan ik er mee aan de slag? Hoe kan ik de doelgroepen in mijn regio hierbij ondersteunen?

Werksessie 2. Lokale bruggenbouwers: tools voor functieprofiel en evaluatie
Claudia Marinelli en Josefiene Poll (LKCA)
Hoe versterk je jouw rol als bruggenbouwer en hoe monitor en evalueer je jouw activiteiten?

Werksessie 3. Onderzoek Arbeidstevredenheid Kunstprofessionals
Arno Neele en Hans Noijens (LKCA)
Verdieping en aanpak. Hoe ga ik hiermee aan de slag? Hoe kan ik mijn doelgroepen/werkvelden in mijn regio ondersteunen?
12.45Netwerklunch
13.45Plenair Myriam Cloosterman (energizer).
Plenair presentatie van de volgende drie werksessies
14.00Werksessieronde 2 – Keuze uit de volgende onderwerpen

Werksessie 4. Effectmeting: hoe laat je de maatschappelijke waarde zien van activiteiten?
Edwin van der Zalm (zelfstandig adviseur) en Angela Verdurmen (Cultuur Oost)
Hoe maak je inzichtelijk wat de waarde is van culturele activiteiten of van jouw inzet als ondersteuner?

Werksessie 5. Samenwerken met amateurkunstkoepels
Josephine Voets (Kunstloc) en Piet Roorda (LKCA)
Hoe kun je als ondersteuner goed samenwerken met landelijke en provinciale koepels; wie zijn dat, wie doet wat en hoe stem je af?

Werksessie 6. Inclusiviteit bij deelnemerswerving: waarom en hoe?
Luuk Eisema (Keunstwurk) en Matthijs Beerepoot (LKCA)
Wat is het belang van meer inclusie/diversiteit (‘waarom’) en hoe kun je cultuurorganisaties hierin ondersteunen (‘hoe’)?
15.30Plenaire afsluiting
Resultaten en acties uit de verschillende werksessies.
Wat staat er de komende tijd te gebeuren lokaal/ regionaal en landelijk? En wat ga jij doen, met wie?
16.30Netwerkborrel

Je kunt ter plekke je keuze maken uit de sessies en dus twee sessies meemaken.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 2