Landelijke dag Amateurkunstondersteuning

Deel dit artikel
We mogen weer! Ontmoet je vakgenoten op vrijdag 23 september tijdens de Landelijke dag voor Amateurkunstondersteuning. We verwelkomen je graag LIVE in Utrecht.

Voor wie?

Deze dag organiseren we met en voor landelijke, provinciale en lokale ondersteuners van amateurkunst. Samen met de voorbereidingsgroep en diverse werkgroepen geven we vervolg aan de bijeenkomst van 18 maart 2022.

Het programma

9.30 Ontvangst

10.00 Welkom en Keynote spreker(s) over herstelgelden en nieuwe regelingen OCW

In afstemming met OCW, FCP en VNG. Sprekers over onder andere:

  • Invulling van herstelgelden voor de amateurkunsten
  • Vernieuwde Brede Regeling Combinatiefuncties
  • Impuls Jongerencultuur
  • Visie op duurzame toekomst amateurkunsten
  • Informatie Preventie Grensoverschrijdend gedrag in de amateurkunsten

11.00 Koffiepauze

11.30 Deelsessies 1e ronde

Deelsessie 1: Invulling herstelgelden voor de amateurkunsten
Met de kerngroep Revitalisering Amateurkunst en het Fonds voor Cultuurparticipatie gaan we in deze sessie dieper in op de besteding van de herstelgelden voor de amateurkunsten. Uitwisseling over hoe de herstelgelden lokaal, provinciaal en landelijk worden ingezet? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? Welke verdere afstemming en/of samenwerking is nodig?

Deelsessie 2: Brede Regeling Combinatiefuncties – verbinding sociaal domein en sport
Tijdens deze sessie gaan we dieper in op de vernieuwde Brede Regeling Combinatiefuncties. Welke mogelijkheden biedt deze regeling voor de verbinding van amateurkunsten met andere domeinen, zoals welzijn, zorg, sport en erfgoed? Wat betekent deze regeling voor je lokale ondersteuningsrol en -taken? Welke concrete activiteiten kan je als lokale cultuurcoach of cultuurondersteuner organiseren waardoor er wijk- en gebiedsgericht meer wordt samengewerkt, met als doel om iedereen aan kunst en cultuur te laten deelnemen?

Deelsessie 3: Hoe bereik je jongeren?
Voor jongeren heeft cultuurparticipatie veel te bieden: zo kunnen zij zich creatief ontwikkelen en draagt het bij aan mentale weerbaarheid en persoonlijke ontwikkeling. Het is van belang dat cultuurorganisaties er ook zijn voor jongeren, maar hoe creëer je een goed aanbod voor jongeren, en hoe kun je ze bereiken en betrekken? In deze sessie worden ook de bevindingen gedeeld die naar voren kwamen uit panelsessies met jongeren die vanuit een samenwerking tussen Kunstbende, LKCA en Rabobank werden georganiseerd.

12.45 Lunch

Kunstzinnig intermezzo

13.30 Deelsessies 2e ronde

Deelsessie 4: Informele amateurkunstgroepen & de formele ondersteuningsstructuur

Samen met een aantal fondsen en ondersteuners met ervaring in het financieren en helpen van informele amateurkunstgroepen presenteren we verschillende werkwijzen en aanpakken over hoe je informele groepen vindt en ondersteunt. En op welke manieren je de ondersteuning/financiering van informele groepen kunt regelen. We gaan in op succesvolle voorbeelden, de impact en de werkbaarheid van het ondersteunen van informele groepen.

Deelsessie 5: Actuele financieringsmogelijkheden voor amateurkunsten

Samen met een aantal landelijke fondsen organiseren we een interactieve ontmoeting over de actuele regelingen voor cultuurparticipatie en amateurkunsten.

Tijdens deze sessie ontvang je de meest recente informatie over landelijke regelingen, wijze van aanvragen en tools om deze informatie te delen in je regio en/ of achterban.  Ook creëren we de mogelijkheid om een op een te spreken met de medewerkers van de fondsen middels een markt en speeddaten.

Deelsessie 6: Tools en trainingen voor amateurkunstgroepen

Lokaal, provinciaal en landelijk worden tools en trainingen ontwikkeld en uitgezet voor amateurkunstgroepen. Hoe ziet het aanbod van tools, trainingen en procesbegeleiding er op dit moment uit? Wie zijn de afnemers? Hoe kunnen we vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen? Hoe kunnen we de toegankelijkheid, zichtbaarheid en de impact van tools, trainingen en procesbegeleiding vergroten?

In deze sessie presenteren we een landelijk overzicht van wat er allemaal is en gaan we met elkaar in gesprek over welke afstemming en samenwerking er nodig is om de amateurkunstgroepen te helpen bij het inzetten van de juiste tools, trainingen en begeleiding.

14.45 Pauze

15.15 Plenaire programma
Met daarin aandacht voor o.a. centrale presentaties van uitkomsten parallelsessies en creatieve terugkoppeling op dag.

16.00 borrel

17.00 einde

Aanmelden

Om je aan te melden voor LKCA-bijeenkomsten moet je gebruik maken van een LKCA-profiel. Daarmee kun je je makkelijk en snel aan- of afmelden voor bijeenkomsten. Ben je nieuw bij LKCA? Vul dan eenmalig je mailadres in. Nadat je een LKCA-profiel hebt, kun je je aanmelden via de onderstaande link. 
De deelsessies voor deze bijeenkomst kunnen niet vooraf worden gekozen, hier kun je ter plekke een keuze voor maken. Toegankelijkheidswensen kun je doorgeven via het opmerkingenveld in het formulier. 

Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met onderstaande contactpersonen, Nicole en Matthijs.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.7 / 5. totaal 3

Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Nicole Stellingwerf
Nicole Stellingwerf
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie
nicolestellingwerf@lkca.nl
030 - 711 51 85
Matthijs Beerepoot
Matthijs Beerepoot
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: verenigingen
matthijsbeerepoot@lkca.nl
030 - 711 51 84
Bekijk alle experts
Deel dit artikel