Landelijke dag Amateurkunstondersteuning

Deel dit artikel
We mogen weer! Ontmoet je vakgenoten op vrijdag 23 september tijdens de Landelijke dag voor Amateurkunstondersteuning. Deze dag kunnen we organiseren met dank aan de actieve hulp van Huis voor de Kunsten Limburg en VSBfonds. We verwelkomen je graag LIVE in Utrecht.

Een nieuwe impuls voor amateurkunst!
Elkaar ontmoeten en met elkaar verbinden is van grote waarde om samen te kunnen bouwen aan een sterk amateurkunstveld. De herstelgelden vanuit OCW geven daarbij een mooie impuls, waarmee we de amateurkunst duurzaam kunnen versterken. De bijeenkomst draagt bij aan een goede afstemming en samenwerking tussen verschillende ondersteuningslagen en kunstdisciplines.

Voor wie?

Deze dag organiseren we met en voor landelijke, provinciale en lokale ondersteuners van amateurkunst. Samen met de voorbereidingsgroep en diverse werkgroepen geven we vervolg aan de bijeenkomst van 18 maart 2022.

Het programma

  • 9.30 Ontvangst
  • 10.00 Welkom en panelgesprek
  • 11.00 Koffiepauze
  • 11.30 Deelsessies eerste ronde
  • 12.45 Lunch met kunstzinnig intermezzo
  • 13.30 Deelsessies tweede ronde
  • 14.45 Pauze
  • 15.15 Plenair programma met daarin aandacht voor de uitkomsten van de parallelsessies en een creatieve terugkoppeling op dag en aandacht voor grensoverschrijdend gedrag in de amateurkunsten.
  • 16.00 Borrel
  • 17.00 Einde

Aftrap

Sanne Scholten, directeur van LKCA, trapt af over de huidige staat van de amateurkunsten. Vervolgens gaat ze in gesprek met het Christianne Mattijssen, directeur Erfgoed en Kunsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Madeleine van Toorenburg, gedeputeerde cultuur van de Provincie Limburg, en Ria Frowijn, Wethouder cultuur Gemeente Houten het publiek over een duurzame toekomst voor de amateurkunsten en de werking van ondersteuning en verschillende regelingen voor de toekomst van de amateurkunsten. Denk daarbij aan de herstelgelden voor de amateurkunsten, de vernieuwde Brede Regeling Combinatiefuncties en de Impuls Jongerencultuur.

Deelsessies eerste ronde

Deelsessie 1: Invulling herstelgelden voor de amateurkunsten

In deze sessie informeren we je over de hoofdlijnen in de plannen van 9 koepelorganisaties en 12 provinciale steunfunctie instellingen. Deze plannen worden tot juli 2023 uitgevoerd om de amateurkunstsector te helpen herstellen. Daarnaast gaan we in de sessie in op de rol die jij als amateurkunstondersteuner hierin hebt door uit te wisselen, elkaar te inspireren en samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. Arno Neele presenteert tijdens deze sessie zijn analyse van alle herstelplannen en wat daarin opvalt. Hier wordt door diverse sprekers vanuit landelijke koepels en provinciale ondersteuningsinstellingen op gereageerd.

Deelsessie 2: Brede Regeling Combinatiefuncties – verbinding sociaal domein en sport

Tijdens deze sessie gaan we dieper in op de vernieuwde Brede Regeling Combinatiefuncties. Welke mogelijkheden biedt deze regeling voor de verbinding van amateurkunsten met andere domeinen, zoals welzijn, zorg, sport en erfgoed? Wat betekent deze regeling voor je lokale ondersteuningsrol en -taken? Welke concrete activiteiten kan je als lokale cultuurcoach of cultuurondersteuner organiseren waardoor er wijk- en gebiedsgericht meer wordt samengewerkt? Tijdens het eerste deel van de sessie wordt antwoord gegeven op deze vragen aan de hand van een aantal presentaties.

Allereerst neemt Wim Burggraaff (ministerie van OCW) het woord. Hij vertelt over de inhoud van de vernieuwde regeling en de inzet op wijk- en gebiedsgericht werken. Hierna volgt een presentatie van Fenna van Hout (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), over de lokale ondersteuning van de amateurkunst via de regeling en de rol van gemeenten. Tot slot komen de cultuurcoaches aan het woord. Zij lichten de lokale aanpak toe op basis waarvan zij de amateurkunst weten te verbinden aan sport en het sociale domein. Tijdens het tweede deel van de sessie gaan deelnemers en gastsprekers actief in gesprek met elkaar over de verbinding tussen de Brede Regeling Combinatiefuncties, de amateurkunsten, en wijk- en gebiedsgericht werken.

Deelsessie 3: Hoe bereik je jongeren?

Voor jongeren heeft cultuurparticipatie veel te bieden: zo kunnen zij zich creatief ontwikkelen en draagt het bij aan mentale weerbaarheid en persoonlijke ontwikkeling. Het is van belang dat cultuurorganisaties er ook zijn voor jongeren, maar hoe creëer je een goed aanbod voor jongeren, en hoe kun je ze bereiken en betrekken? En: hoe kun je als ondersteuner jouw doelgroepen daarbij versterken? In deze sessie worden ook de bevindingen gedeeld die naar voren kwamen uit panelsessies met jongeren die vanuit een samenwerking tussen Kunstbende, LKCA en Rabobank werden georganiseerd. Door Rebecca Trouwee (expert o.h.g.v. jongeren) i.s.m. Matthijs Beerepoot (LKCA)

Deelsessies tweede ronde

Deelsessie 4: Steun en geld voor informele amateurkunstgroepen

Welke manieren van en ervaring met steun en geld voor en bereik van informele amateurkunstgroepen zijn er? Samen met een expertgroep inventariseerde LKCA een aantal goede manieren en ervaringen met steun en geld voor informele amateurkunstgroepen. Arno Neele, onderzoeker bij LKCA schetst de resultaten van deze expertmeeting. Vervolgens pitchen vier organisaties hun aanpak en werking van steun en geld voor en bereik van informele amateurkunstgroepen: Alyssa Mahler van Voor de Kunst, Machteld Willemse van het VSBfonds, Jan-Melle Liscaljet van Cultuurfonds Almere en Rasheida Adrianus van CultuurConctreet, R’dam. Daarna gaan we in vier kringen in gesprek met de experts en verdiepen hun routes voor informele amateurkunstbeoefenaars naar steun en geld. Ook delen we ervaringen met en vertalingen naar steun en geld in je eigen regio.

Deelsessie 5: Actuele financieringsmogelijkheden van fondsen

Samen met een aantal landelijke fondsen organiseren we een interactieve ontmoeting over de actuele regelingen voor cultuurparticipatie en amateurkunsten. Tijdens deze sessie nemen drie landelijke cultuurfondsen het woord, en ontvang je de meest recente informatie over relevante landelijke regelingen voor de amateurkunsten. Linda Jansen presenteert de regelingen van het VSBfonds, Jeroen van Dijk die van het Fonds voor Cultuurparticipatie, en Rieke Schouten presenteer het Lang Leve Kunst Fonds. Daarnaast zal er tijd zijn voor uitwisseling met en over de fondsen: op welke manier kunnen ze zo goed mogelijk aansluiten bij amateurkunstgroepen en ondersteuners.

Deelsessie 6: Trainingen en procesbegeleiding voor amateurkunstgroepen

Lokaal, provinciaal en landelijk worden tools en trainingen ontwikkeld en uitgezet voor amateurkunstgroepen. Hans Noijens (LKCA) neemt je mee in het aanbod van tools en trainingen voor amateurkunstgroepen. Hoe kunnen we vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen? En wat mist er nog?

Daarnaast pitcht Matthijs Beerepoot (LKCA) de ideeën voor een landelijk platform voor procesbegeleiders, cursusleiders en experts. Een platform gericht op het zoeken en vinden van professionals, met als doel om amateurkunstorganisaties beter te kunnen helpen bij een hulpvraag. In groepjes gaan we brainstormen over waar het platform aan moet voldoen. Op welke manier zou zo’n platform voor jou nuttig zijn?

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk. Heb je nog vragen over deze bijeenkomst? Neem dan gerust contact op met de organisatoren, Nicole en Matthijs.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.8 / 5. totaal 6

Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Nicole Stellingwerf
Nicole Stellingwerf
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie
nicolestellingwerf@lkca.nl
030 - 711 51 85
Matthijs Beerepoot
Matthijs Beerepoot
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: verenigingen
matthijsbeerepoot@lkca.nl
030 - 711 51 84
Bekijk alle experts
Deel dit artikel