Landelijk Cultuurdebat

8 februari, 15:00 uur
Deel dit artikel
De huidige coronacrisis heeft de culturele en creatieve sector hard getroffen, zowel financieel als artistiek. Er is ook veel duidelijk geworden. De noodzaak en de waardering van kunst en cultuur blijkt groot, maar de kwetsbaarheid van de sector ook. Op 17 maart gaan we naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Het is nu meer dan ooit van belang om te weten wat de standpunten over kunst en cultuur zijn van de verschillende politieke partijen. Welke visie en welk beleid streeft de landelijke politiek na op het gebied van kunst en cultuur? Welke bijdrage levert volgens de politici juist deze sector aan de samenleving? Wat valt er te kiezen op het gebied van cultuur?

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseerden Kunsten ’92 (in samenwerking met de Federatie Creatieve Industrie), LKCA, De Kunst van Brabant, DOKc, Bibliotheek Midden-Brabant, LocHal en Kunstloc Brabant op 8 februari a.s. hét Landelijke Cultuurdebat.

Het belang van de culturele en de creatieve sector

Landelijke politici gaan onder leiding van Ruben Maes met elkaar in debat. Wat is hun visie op de toekomst van Nederland: wat zijn de ingrediënten voor de samenleving na corona en voor de creatieve en kenniseconomie die we willen zijn en blijven? Wat is de bijdrage van de culturele en creatieve sector daaraan? Hoe komen we zo goed mogelijk uit deze crisis? Aan de hand van een aantal concrete casussen uit de cultuursector en andere domeinen zetten we het inhoudelijke debat op scherp.

Politici en thema’s

Voor het debat zijn de landelijke woordvoerders cultuur uitgenodigd van 7 partijen die in de afgelopen vier jaar actief het cultuurdebat in de Tweede Kamer hebben gevoerd: onder andere Zohair El Yassini (VVD), Salima Belhaj (D66), Niels van den Berge (GroenLinks), Peter Kwint (SP) en Lammert van Raan (Partij voor de Dieren). Ook CDA en PvdA nemen deel.

Casussen

De politici gaan met elkaar in debat aan de hand van concrete casussen:

  • Playgrounds laat zien hoe een festival in coronatijd zich in zeer korte tijd 100% online heeft heruitgevonden. Wat levert dit op en wat heeft dit gekost? Wat heeft de sector nodig om zich na corona staande te houden en wat is het langere termijnperspectief?
  • De GGD West-Brabant neemt ons mee in het project ‘De tijd van je leven’. Gezondheid is ook kwaliteit van leven en zingeving. Welke rol heeft de culturele sector hierin te spelen?
  • Het Delftse initiatief Muzus toont de innovatieve waarde van kunst en cultuur. Muzus zet artistieke processen in bij maatschappelijke, maar ook beleids- en economische opgaven. Welke kansen zijn er om deze kracht nog beter te benutten?   
  • Met PLAN, de Brabantse TalentenHub op het gebied van theater, dans en circus zoomen we in op het belang van talentontwikkeling. Wat vraagt dit van samenwerking met partijen? En welke samenhang tussen lokaal, provinciaal en landelijk beleid is hiervoor nodig?

Lees meer

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Deel dit artikel