Interview focusgroep Projectenmonitor

Deel dit artikel
Dit is een online bijeenkomst voor gehonoreerden van de subsidieregeling ‘Open Oproep Mentale gezondheid jongeren’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Dit focusgroep-interview vindt plaats in het kader van de monitoring en evaluatie van de Open Oproep Mentale gezondheid jongeren. Het doel is om zicht te krijgen op het bereik en de waarde van de open oproep. Daarnaast is er ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen (over o.a. doelen, doelgroepen, aanpak en ervaringen).

De gegevens worden anoniem verwerkt in een rapportage die de ministeries van OCW en VWS gebruiken voor de verantwoording naar de Tweede Kamer.

De online bijeenkomst vindt plaats in Zoom. De link ontvang je na aanmelding.

Ben jij gehonoreerde van de Open Oproep Mentale gezondheid jongeren en wil je ook graag deelnemen aan deze online bijeenkomst? Neem dan contact op met Josefiene Poll.

De projectenmonitor: projectervaringen inzichtelijk

In de projectenmonitor van de subsidieregeling Samen Cultuurmaken van het programma Cultuurparticipatie verzamelen we de ervaringen van de gehonoreerde projecten. Het programma Samen Cultuurmaken verbindt cultuur, zorg en welzijn, maakt landelijke en lokale initiatieven mogelijk met als doel: gelijke kansen voor iedereen om actief deel te nemen aan culturele activiteiten.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Deel dit artikel