Een leefbare wijk met sport en cultuur

Online kennissessie op het LKCA-kanaal op 1sociaaldomein.nl
Deel dit artikel
De aantrekkelijkheid van je eigen leefomgeving wordt mede bepaald door sociale contacten en  het aanbod van bepaalde activiteiten. Sport en cultuur spelen van oudsher een belangrijke rol in die sociale kwaliteit van wijken. Maar daaraan meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kenniscentrum Sport en Bewegen en LKCA vinden dat hier meer aandacht voor moet komen.

Tijdens deze gezamenlijke sessie wordt aandacht besteed aan succesvolle praktijken, werkzame elementen en de rol van intermediairs zoals buurtsport- en cultuurcoaches .

Programma

De sessie wordt ingeleid door Sanne Scholten (LKCA)  en Rinske Bakker (Kenniscentrum Sport en Bewegen).

Aansluitend twee inspirerende praktijkvoorbeelden:

  • De gemeente Nissewaard  stelt zich met de aanpak High Five ten doel de gezondheid en het geluk van de inwoners te bevorderen. Hierbij is aandacht voor sport, cultuur, natuur, milieu en het sociaal-culturele veld. Josien de la Croix, Gerben van Dijk en Daisy Smit vertellen over hoe zij vragen van bewoners omzetten in actie en de verbindingen die daardoor ontstaan in wijken.
  • De combibuurtcoaches van de Combibrug in Teylingen hebben een breed palet aan activiteiten – van sport tot theater en techniek – om jong, oud en speciale doelgroepen te activeren en te verbinden. Ook zetten ze in op de (talent)ontwikkeling van bewoners, via scholen en verenigingen. Combicoaches Raymond Pfundt en Feico Idema Graidanus lichten hun werkwijze toe.  

Ook benieuwd naar hoe jij sport en cultuur in kunt zetten? En wat de buurtsport- en cultuurcoaches voor je kunnen betekenen? Geef je dan hier op voor deze sessie.

Over 1sociaaldomein.nl

Steeds meer culturele professionals werken samen met het sociaal domein. Hiermee neemt ook de vraag naar meer kennisuitwisseling toe. Daarom is LKCA een eigen kanaal ‘Cultuur, Zorg en Welzijn’ gestart op het platform 1Sociaaldomein.nl. Op dit grote landelijke online netwerk zijn ruim 11.000 professionals actief die werkzaam zijn in en met het sociaal domein. Via het platform en de verschillende kanalen wisselen uitvoerende professionals, beleidsmakers en onderzoekers onderling kennis uit over de dagelijkse praktijk, en ontmoeten elkaar bij online bijeenkomsten.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Deel dit artikel