Zoeken

Er is gezocht op: kansengelijkheid
Er zijn 26 resultaten gevonden op:
LKCAtelier: Zó werk je aan kansengelijkheid in het onderwijs
01-05-2022 - agenda
Mede door het succes van de documentaire reeks Klassen is kansen(ongelijkheid) een hot topic. Onderwijskansen zijn namelijk medebepalend voor de prestaties, het welzijn en ook de toekomstperspectieven van leerlingen. Daarom speelt dit thema een belangrijke rol binnen de onderwijsvernieuwingen de komende jaren, zoals Cultuureducatie met Kwaliteit en Curriculum.nu. Maar wat houdt gelijke kansen eigenlijk in… Lees meer
De brede schooldag is beter voor cultuureducatie én voor kansengelijkheid
29-10-2020 - opinie
Het Platform Toekomst van Arbeid pleit voor de brede schooldag en een andere inrichting van het onderwijs. Ronald Kox is hier allang groot voorstander van. Het biedt veel meer kansen voor cultuureducatie, en vermindert de kansenongelijkheid. Wat let ons? Lees meer
LKCAtelier: CmK en kansengelijkheid
08-09-2019 - agenda
Kansengelijkheid is een belangrijke pijler in de komende periode van Cultuureducatie met Kwaliteit. Maar hoe bereik je kinderen en jongeren in achterstandsgebieden? Dit LKCAtelier is voor alle professionals die (willen) werken in of voor het funderend onderwijs. Lees meer
LKCAtelier: Kansengelijkheid en gidsen in leerecosystemen
16-04-2022 - agenda
Benieuwd naar de opbrengsten? Lees Gidsen zorgen in leerecosysteem voor gelijke kansen Lees meer
Cultuur zorgt voor een growth mindset
05-10-2021 - artikel
We kunnen de kansenongelijkheid in het onderwijs niet langer negeren, benadrukt programmamaker en mbo-docent Karim Amghar. Kunst- en cultuureducatie kunnen een belangrijke rol spelen in het keren van het tij. Hoe kunnen scholen en leraren hier concreet mee aan de slag? Lees meer
Nieuwe regering, nieuwe kansen
19-05-2021 - opinie
Nederland kijkt nu al enige tijd uit naar het regeerakkoord. Het beoefenen en beleven van kunst, erfgoed en media is een grondrecht, schrijft Bas Verberk. Het wordt tijd dat de regering die handschoen oppakt en met provincies en gemeenten afspraken maakt om ervoor te zorgen dat overal in Nederland nabije, goed bereikbare en laagdrempelige culturele… Lees meer
Grondige herijking cultuurbeleid nodig
24-09-2020 - opinie
De roep wordt steeds sterker: het cultuurbeleid en het bijbehorende stelsel moeten grondig worden herzien. Hoog tijd dus om hierover een fundamenteel debat te voeren, vinden Marlies Tal en Sanne Scholten. Een debat dat uitmondt in adviezen aan de onderhandelende partijen voor een nieuwe regeringscoalitie, aan de (nieuwe) cultuurminister en aan de Raad voor Cultuur.… Lees meer
Cultuuronderwijs met maatschappelijke impact
12-10-2020 - artikel
En opeens was creativiteit het buzz-woord. Politici hamerden op het belang ervan, het zou cruciaal zijn voor de economie van morgen. Voor Paul Collard (oprichter van de Britse stichting Creativity, Culture and Education) en Richard Smolenaers (Mocca Amsterdam) gaat het echter om de maatschappelijke impact. In dit LKCAtelier spreekt Ronald Kox met hen over hoe… Lees meer
Gelijke kansen door onderwijs en cultuurparticipatie/-educatie
29-05-2020 - publicatie
Een onderbouwing vanuit onderzoek voor penvoerders Cultuureducatie met Kwaliteit om plannen te maken voor de nieuwe beleidsperiode 2021-2024. In het kader van de gelijke kansen richt de regeling zich ook op het bereiken van scholen die nog niet eerder hebben deelgenomen. Lees meer
Analyse cultuurbeleid 2021-2024 per provincie
23-02-2021 - publicatie
In 2020 stelden de meeste provincies hun cultuurplannen voor 2021-2024 vast in een nota of programma. Wij analyseren de plannen aan de hand van een aantal thema’s in cultuurparticipatie en cultuureducatie. Wat valt op? Alle provincies doen mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit 3 (CmK3), óók de provincies zonder cultuurnota. Speciaal onderwijs en vmbo krijgen nog… Lees meer