Om een kunstproject voor ouderen van de grond te krijgen zijn er verschillende financieringsmogelijkheden.

Van landelijke fondsen tot crowdfunding, van lokale subsidies tot commerciële geldschieters. Nu overheidssubsidies blijven teruglopen, zijn private en alternatieve verdienmodellen in de culturele sector belangrijker geworden. 

Lang Leve Kunst: het vervolg

Het actieprogramma Lang Leve Kunst (2013-2016) is van groot belang geweest om cultuurparticipatie bij ouderen te stimuleren. Bij elkaar is € 9,8 miljoen geïnvesteerd, onder meer in 950 projecten, waarbij 404.000 ouderen en 3.250 professionals en vrijwilligers waren betrokken. 
Vanaf 2017 gaan onderstaande vier bij Lang Leve Kunst betrokken fondsen ieder zelfstandig door met ondersteuning van cultuurparticipatie door ouderen, ook voor de andere betrokken organisaties blijft het een speerpunt.

Fonds Sluyterman van Loo - stimuleringsfonds voor ouderenprojecten.
Stichting RCOAK - ondersteunt projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen.
Fonds voor Cultuurparticipatie - stimuleert dat zoveel mogelijk mensen actief aan kunst doen. 
VSBfonds - ondersteunt maatschappelijke initiatieven en projecten.

Overige financieringsbronnen

Fondsen
Fondsen Cultuur+Financiering 
Subsidiewijzer DEN (gericht op Digitaal Erfgoed, maar bevat de meeste subsidiebronnen voor Kunst en Cultuur)
Crowdfunding (algemene info)
Voordekunst (crowdfunding creatieve sector)

Voorbeelden

Voorbeelden van projecten die ontwikkeld zijn binnen de subsidieregeling ouderenparticipatie van het Fonds voor Cultuurparticipatie of gesubsidieerd zijn door de ouderenfondsen:

  • Bekijk het overzicht op de website van Lang Leve Kunst
  • Bekijk  het overzicht op de website van het FCP.

Zelf fondsen werven?

Op de website van het VSB Fonds vind je een gratis cursus online fondsenwerven. Met behulp van filmpjes en tekst ga je stapsgewijs je fondsenwervingsplan opstellen. Ook worden er handige tips gegeven, bij voorbeeld over het aanvraagprocedures en de verschillen per rechtsvorm.