Werving van deelnemers en vrijwilligers

Je idee is vertaald naar een uitvoerbaar plan met enthousiaste partners. De volgende stap is om deelnemers en vrijwilligers te werven voor je project voor de uitvoering.

Uit de vele projecten in het programma Lang Leve Kunst is een aantal praktische tips af te leiden:

  • Geef bekendheid aan je activiteiten door gratis proeflessen.
  • Maak van oud-deelnemers ambassadeurs voor vervolgactiviteiten.
  • Ontwikkel eigentijdse en vernieuwende artistieke projecten.
  • Vergroot de mobiliteit van je deelnemers door bijvoorbeeld een bustour te organiseren of door deelnemers aan elkaar te koppelen die met elkaar kunnen meerijden in de auto.
  • Maak gebruik van het persnetwerk van partnerinstellingen.
  • Zet social media in om via je netwerk deelnemers of vrijwilligers te werven. 
  • Benader vrijwilligers voor coördinatie en assistentie bij projecten.
  • Werf thuiswonende ouderen via wijkcoaches of ouderenbonden.
  • Leid vrijwilligers op tot docent via een train-de-trainer aanpak.