Jongeren en actieve cultuurparticipatie

jongeren cultuur

Er zijn vele manieren waarop jongeren zich cultureel uiten: via 'spoken word', muziek, breakdance of popping, graffiti-tags, vlogs, skating, gaming, fotografie, theater... Uit gesprekken met jongeren blijkt dat zij vaak hun eigen weg vinden. Ze leren van leeftijdgenoten of rolmodellen op internet, en organiseren zelf events. Wel is er behoefte aan ondersteuning om te leren netwerken en geldbronnen te vinden.

Het LKCA zet zich ervoor in om culturele uitingen van jongeren te laten zien. Ook verkennen we wat jongeren nodig hebben en hoe de culturele sector, jongerenwerkers en gemeenten daarop in kunnen spelen.

contact

Claudia Marinelli
naamClaudia MarinellifunctieSpecialist cultuurparticipatietelefoonnummer030 711 51 35e-mailClaudiaMarinelli@lkca.nl