Subsidies en financiering

Voor verenigingen, stichtingen en culturele projecten binnen de amateurkunst is subsidie vaak een belangrijke bron van inkomsten. Zij kunnen subsidie aanvragen bij gemeenten of provincies. Ook de Rijksoverheid ondersteunt de amateurkunst en zorgt voor de infrastructuur en landelijke ondersteuning. Andere bronnen van inkomsten zijn geld via fondsen, crowdfunding, sponsoring of donaties.