Vrije tijd

FOTO Ton van Til

Informatie en inspiratie voor kunstenaars en andere professionals die werken in het brede veld van de amateurkunst en de actieve cultuurparticipatie. Voor iedereen die werkt met en voor ouderen, mensen met een beperking, vluchtelingen, of met de miljoenen mensen die kunst beoefenen in hun vrije tijd.

contact

Wies Rosenboom
naamWies RosenboomfunctieSpecialist Cultuurparticipatietelefoonnummer030 711 51 40e-mailWiesRosenboom@lkca.nl
Angela van Dijk
naamAngela van DijkfunctieSpecialist Cultuurparticipatietelefoonnummer030 711 51 00e-mailAngelavanDijk@lkca.nl