Moet je doen - kunst en cultuur

In deze methode komen de vijf disciplines aan bod: literatuur, dans, drama, cultureel erfgoed en fotografie & animatie (audiovisueel), zowel in projecten voor één discipline als in multidisciplinaire projecten.

Doelgroep

De methode is bestemd voor groep 1 t/m 8.

Samenstelling

De methode bestaat uit totaal 26 thematische projecten die per bouw (1-2, 3-4, 5-6, 7-8) worden aangeboden in een kunst- en cultuurmap. Per bouw zijn er zes
projecten met een beleidsplan voor cultuureducatie, projectinleidingen, lesbeschrijvingen en kopieerbladen. Daarnaast zijn er twee schoolbrede projecten. Elk project bestaat uit tien lessen. Per bouw is er een audio-cd en een dvd (voor de dans- en dramaprojecten) en staat er aanvullende informatie op de website.

Uitgangspunten en doelstellingen

Bij Moet je doen! Kunst & cultuur gaat het om de verbeeldingskracht van kinderen. De methode bestaat uit thematische projecten die leerlingen de ruimte geeft om denkbeelden, gevoelens en fantasieën vorm te geven in literatuur, dans, drama, cultureel erfgoed en fotografie & animatie. 

Kerndoelen

De methode richt zich op de kerndoelen van het leergebied kunstzinnige culturele oriëntatie. Daarnaast zegt de methode een verdiepingsslag te maken, waarin meer kennis, vaardigheden en een rijkere attitude in de projecten ontwikkeld wordt dan de kerndoelen voorschrijven. 

Inhoud

In de methoden komen de volgende vijf culturele disciplines, zowel in monodisciplinaire als multidisciplinaire projecten, aan bod: literatuur, dans, drama, cultureel erfgoed en fotografie & animatie (audiovisueel). In monodisciplinaire projecten komt één discipline uitgebreid aan bod. In multidisciplinaire projecten worden meerdere disciplines gecombineerd. 
De opbouw van de projecten is steeds hetzelfde:

 • Verzamelen van ideeën en informatie
 • Raadplegen van bronnen
 • Ordenen en selecteren
 • Vormgeven
 • Presenteren

De activiteiten per discipline zijn als volgt:

 • Dans: gebruik van het lichaam, waarnemen, ruimte en choreografie
 • Drama: acteren, luisteren, dramatiseren, improviseren
 • Literatuur: voorlezen, creatief schrijven, luisteren, lezen
 • Fotografie en animatie: fotograferen, filmen, scenarioschrijven, monteren
 • Cultureel erfgoed: onderzoeken van bronnen, verzamelen, presenteren van onderzoeksresultaten, kunst beschouwen

Competenties/vaardigheden

 • Kijken en luisteren naar (receptief)
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Creëren/produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren

Werkwijze en leerlijnen

De methode kent een doorgaande leerlijn, waarin thematisch en vakoverstijgend wordt gewerkt. In de kleuterbouw ligt de nadruk op taalverwerving en in de
middenbouw op cultureel erfgoed. Werken in combinatiegroepen is mogelijk.

Tijdsinvestering

In groep 1 en 2 duren de lessen 30 minuten x 10 lessen = 5 uur per project. Vanaf groep 3 duren de lessen 45 minuten x 10 lessen = 7,5 uur per project. 

Basiskennis leraar

Iedere niet-gespecialiseerde groepsleerkracht kan de lessen geven.

Ondersteuning leraar

De methodesite biedt een teamgerichte workshop rond de methode.

Benodigdheden/Materiaal

Voorafgaand aan elke les en aan ieder project staat aangegeven wat de benodigdheden zijn. Vaak gaat het om materialen die standaard in elke school aanwezig zijn of om materialen die kosteloos verzameld kunnen worden. In incidentele gevallen gaat het om materialen die speciaal voor het project gezocht of aangeschaft moeten worden.

Links

Moet je doen bij uitgeverij ThiemeMeulenhoff 
Opbouw methode Moet je doen! Kunst en cultuur 
Extra materiaal (voor 26 projecten)

Icon primair onderwijs