mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Lesmethoden en lessuggesties voor de kunstvakken in het primair onderwijs

boeken

Scholen bepalen zelf hoeveel tijd zij aan de kunstvakken besteden. Het gaat om de beeldende vakken (tekenen en handenarbeid/ textiele werkvormen), muziek, drama, dans en audiovisuele vorming. Voor verschillende disciplines zijn methoden ontwikkeld. 

Het LKCA heeft in samenwerking met SLO de methoden voor de verschillende disciplines geanalyseerd. Ook heeft het LKCA per kunstdiscipline startpagina's samengesteld, met een overzicht van lesmethoden, websites, lessuggesties, opleidingen, adressen en achtergrondinformatie.