Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit

In de eerste vier jaar van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is er veel kennis ontwikkeld. Om daar goed gebruik van te maken, ondersteunen wij het proces van kennisdeling over de grenzen van projecten heen. In leergemeenschappen willen wij van en met elkaar leren, zodat we samen cultuureducatie verder brengen.

Door voor een leergemeenschap als werkwijze te kiezen, worden allerlei vormen van kennisuitwisseling en kennisontwikkeling mogelijk. Het sluit aan op de netwerken die er al zijn en zorgt voor nieuwe verbindingen én oplossingen. De collectieve kennis en inzichten gaan we landelijk zichtbaar maken. Zo worden we allemaal beter in ons vak en daar profiteren de kinderen op school van.

Wat is een leergemeenschap?

Een leergemeenschap is een groep van mensen die hun kennis rond een bepaald thema of vakgebied delen. Zij leren van en met elkaar om beter met problemen en uitdagingen in de praktijk om te gaan. De belangrijkste kenmerken van een leergemeenschap:

  • een vraag of thema is het uitgangspunt;
  • er wordt kennis uitgewisseld en nieuwe kennis gecreëerd;
  • het resultaat staat niet vooraf vast;
  • bruikbaarheid voor de eigen praktijk staat voorop; werken en leren vallen samen;
  • het leren heeft betrekking op individuele competenties en gedeelde ervaringen;
  • nieuwsgierigheid, intrinsieke motivatie en plezier zijn belangrijke elementen;
  • kennis wordt zo vastgelegd dat het benut kan worden door anderen;
  • de leergemeenschap stopt als het samen bepaalde doel is behaald.

De moderator

Het functioneren van de leergemeenschap is een gedeelde verantwoordelijkheid. Een moderator kan de groep helpen opstarten, ondersteunen met werkvormen en zorgen dat kennis landelijk gedeeld wordt. De moderator stimuleert een lerende en onderzoekende manier van werken. Samen met betrokken professionals ontwikkelen we een train-de-trainer voor moderatoren

Een online platform

We willen de leergemeenschappen op termijn faciliteren met een interactief online platform. Dat wordt een plek waar professionals met kennis en kennisvragen elkaar kunnen vinden. De ontwikkelde kennis wordt op dit platform opgeslagen en komt zo beschikbaar voor alle andere leden in het CmK netwerk en het bredere veld.