Inhoud van de icc-cursus

De cursus interne cultuurcoördinator (icc-cursus) leidt leerkrachten of basisschooldirecteuren op tot cultuurcoördinator in het basisonderwijs. De cursus biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden.

Icc-cursus (nascholing)

De reguliere icc-cursus van acht dagdelen is gericht op het schrijven van een cultuurplan voor de school, het opbouwen van een cultureel netwerk, het stimuleren van draagvlak voor cultuureducatie en het werken aan de eigen competenties als cultuurcoördinator. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van ca. drie uur en is als volgt opgebouwd:

  • Les 1-3: Cultuur op school
  • Les 4-6: Van visie naar actie
  • Les 7: Presentatie van het cultuurplan tijdens een teambijeenkomst en aanwezig bij de presentatie van een medecursist op diens school
  • Les 8: Inhoudelijke afronding, laatste aanscherping cultuurplan en uitreiking certificaten

Naast de 24 contacturen moet rekening worden gehouden met hetzelfde aantal uren voor studie en voorbereiding. De totale studielast bedraagt ca. 50 uur. Ben je geïnteresseerd in het volgen van de cursus? Neem dan contact op met de cursuslocatie in jouw gemeente of provincie.

Erkend

Sinds oktober 2015 is de cursus cultuurcoördinator een erkende opleiding en gevalideerd door het lerarenregister. Je kunt de cursus opvoeren als professionaliseringsactiviteit voor 50 registeruren (RU). Vanaf 1 augustus 2019 is het verplicht je professionalisering bij te houden, tot die tijd is het vrijwillig.
Let op: meld je aan vóór je met de icc-cursus start, registratie kan tot 10 weken duren. 
Meer over het Lerarenregister

Meer informatie

Taken en competenties cultuurcoördinator 
Overzicht van de cursuslocaties  
Minor cultuureducatie op de pabo