Subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider primair onderwijs

Subsidieregeling

Het ministerie van OCW opent oktober 2017 een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor cultuurcoƶrdinatoren die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie.

Doel

De regeling heeft als doel om de bijscholing van cultuurcoördinatoren op dit gebied gemakkelijk te maken, zodat de verankering van cultuureducatie in het onderwijs een stevige impuls krijgt.

Subsidieaanvraag

De subsidie kan vanaf nu bij DUO worden aangevraagd door zelfstandige leerkrachten of door de school als men ook aanspraak wil maken op vergoeding van de vervangingskosten. De regeling geldt voor opleidingen die starten vanaf september 2017 en lopen van 2017 tot 2021. Als je in september of oktober 2017 start met de opleiding, moet de aanvraag voor 1 november worden ingediend om aanspraak te kunnen maken op de subsidie.
Lees meer over de subsidieaanvraag op de website van DUO

Subsidiebedrag

De subsidie dekt de opleidingskosten van de erkende post-HBO opleiding Cultuurbegeleider die door verschillende instellingen wordt gegeven. Onder de opleidingskosten vallen cursusgeld tot een maximum van € 3.000, literatuur tot een maximum van € 175,-, reiskosten tot een maximum van € 300 en vervangingskosten voor ten hoogste 72 uur. Voorwaarde is dat aanvragers de cursus intern cultuurcoördinator (icc) succesvol hebben afgerond of taken uitvoeren op het gebied van cultuureducatie en door de opleiders na assessment worden aangenomen. 

Meer informatie

Opleiding Cultuurbegeleider
Cursus cultuurcoördinator