Ochtendprogramma Erfgoeddag Veenhuizen

Het ochtendprogramma is plenair. In korte presentaties geven de sprekers een toelichting op een aantal onderwerpen. 's Middags is er gelegenheid om in werksessies dieper in te gaan op twee van deze thema’s.

Inschrijving start om 9.30 uur. Het programma begint om 10.00 uur.

10.00 uur Welkom en toelichting op het programma door Melissa de Vreede, senior cultuureducatie LKCA

10.15 uur Op eigen kracht – De museale visie/missie en educatief beleid door Kiki Hehemann, hoofd Collectie, Presentatie & Educatie van het Nationaal Gevangenismuseum

Wat is het belang van de missie en visie van je museum voor het educatieve beleid en de daaruit voortvloeiende programma’s? Hoe werk je vanuit eigen kracht? Wat doe je en voor wie? Welke manieren van overdracht passen het best bij je organisatie?
Kiki Hehemann gaat in op deze vragen aan de hand van het educatieve beleid en de doelgroepen in het basisonderwijs uit de praktijkervaring van 10 jaar Nationaal Gevangenismuseum. 

10.30 uur Weten wie je bent door Willy Bergsma zzp’er, onder meer werkzaam voor Kunstkade

Wie ben je, waar kom je vandaan en wie heeft je gevormd? Deze vragen vormen een belangrijke basis voor je persoonlijke ontwikkeling in deze complexe maatschappij. Door bewustwording van erfgoed, krijg je meer grip op de werkelijkheid, en kun je de wereld beter op waarde schatten. Erfgoedonderwijs verbindt op de basisschool de kinderen met hun geschiedenis via beleving, emotie en waarden. 

10.45 uur Drentse Cultuur Academie door Elise van der Laan, medewerker educatie Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Assen, voorzitter Drentse Cultuur Academie

De DCA is een samenwerkingsverband van zeven grote cultuuraanbieders in Drenthe en het openbaar onderwijs Midden-Drenthe. Gezamenlijk ontwikkelden zij een doorlopende leerlijn voor het basisonderwijs rondom het thema Beeldcultuur. Welke visie lag hieraan ten grond-slag en hoe vertaalden zij deze in een product voor het primair onderwijs? In haar presentatie schetst Elise van der Laan in vogelvlucht het proces, de keuzes en de totstandkoming van dit educatieve project.

11.00 uur Hoe ontwikkel je een passend educatief programma op basis van je eigen collectie door Merijn van Veen, adviseur Educatie & Publiek voor Museumfederatie Fryslân en educator binnen het Fries Scheepvaart Museum.

Voor het primair onderwijs wordt kwalitatief aanbod steeds belangrijker. Scholen kijken met een steeds kritischer oog naar de inhoud en de leeropbrengst. Een educatief programma kan niet alleen maar een leuk uitje zijn maar moet passen bij het curriculum. Merijn van Veen vertelt hoe je als erfgoedinstelling een hoogwaardig educatief programma kan ontwikkelen. 

11.15 uur  Erfgoedjuffen en -meesters door Tineke de Danschutter, consulent Erfgoed en Publiek bij Erfgoedpartners Groningen (Museum- en Molenhuis)

In Stad en provincie Groningen is Stichting  Erfgoedpartners de steuninstelling voor erfgoedinstellingen. Een van de taken van Erfgoedpartners is publieksbereik waaronder binnenschoolse educatie. Wij hebben een duidelijke visie hierop: school en instelling liggen in elkaars verlengde. Dat betekent dat  de instelling een professioneel product in een professionele omgeving moet leveren. Hoe lossen we dat op in een provincie waar het erfgoedveld voor 90% wordt beheerd door vrijwilligers? Het ultieme antwoord  is de inzet van erfgoedjuffen en -meesters!

11.30 uur I ASK door Petra Katzenstein, Manager Development en Speciale Projecten Joods Historisch Museum

Het Joods Historisch Museum ontwikkelde een methode om met name rondleidingen zo effectief mogelijk te laten verlopen en bezoekers naast kennis en ervaringen ook te prikkelen tot een genuanceerdere kijk op het getoonde. Daarbij kunnen mogelijke controversiële onderwerpen aan de orde komen. De methode helpt om deze op een respectvolle manier te bespreken.