Sprekers lezingen onderzoeksconferentie

Utrecht, 28 november 2016

Ronde 1

Stijn SieckelinckStijn Sieckelinck (1980, Duffel) studeerde sociale en wijsgerige pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is als onderzoeker en docent Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken verbonden aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor was hij werkzaam als senior onderzoeker bij FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken en als leermanager bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Sieckelinck promoveerde in 2009 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift ‘Het beste van de jeugd, een wijsgerig-pedagogisch perspectief op jongeren en hun ideal(ism)en’, waarmee hij in 2010 de Martinus J. Langeveldprijs won. Een jaar later verscheen ‘Idealen op drift. Een pedagogische kijk op radicalisering’ (2010), samen met Marion van San en Micha de Winter. Dit onderzoek kreeg spoedig navolging en uitbreiding op Europese schaal en mondde uit in de publicatie ‘Formers & Families. Transitional Journeys in and out of Extremisms in the UK, Denmark, and The Netherlands’.

Mede vanuit zijn ervaring en expertise met betrekking tot burgerschapsvorming, gezag en idealen werkt hij aan een pedagogiek van re-radicalisering. Sieckelinck ontwierp de succesvolle training Omgaan met (extreme) Idealen en adviseert overheden in binnen- en buitenland. Hij is tevens bestuurslid van de Quality Board van het EU-Radicalisation Awareness Network (RAN).

Ronde 2

Hester DibbitsHester Dibbits (1965) is bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC), vanwege het LKCA. Dibbits is in deze hoedanigheid verbonden aan het Centrum voor Historische Cultuur (CHC) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Naast bijzonder hoogleraar is Hester Dibbits ook lector Cultureel erfgoed en programma director van de internationale Master of Museology aan de Reinwardt Academie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Voorheen was zij als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Etnologie van het Meertens Instituut (KNAW) en werkte zij als hoofdconservator bij het Nederlands Openluchtmuseum.

Dibbits zoekt in haar werk steeds naar de koppeling tussen de wetenschappelijke wereld en de praktijk. Zij hanteert daarbij een historisch-etnologisch perspectief, met bijzondere aandacht voor erfgoed en de cultuur van het dagelijks leven.

Ronde 3

Evert Bisschop BoeleEvert Bisschop Boele (1964) is leading lector van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving en daarbinnen lector New Audiences van het lectoraat Lifelong Learning in Music van het Prins Claus Conservatorium, Hanzehogeschool Groningen. Zijn onderzoek binnen het kenniscentrum richt zich op de kunsteducatie. Per 1 november 2016 is hij tevens verbonden aan de Erasmus School of History, Culture and Communication ESHCC van de Erasmus Universiteit Rotterdam als bijzonder hoogleraar op de door het LKCA gefinancierde leerstoel Betekenis van Cultuurparticipatie.

Bisschop Boele studeerde Schoolmuziek aan het Conservatorium Maastricht en etnomusicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2013 summa cum laude in de sociale wetenschappen aan de Georg-August-Universität in Göttingen (D). In zijn dissertatie Musicking in Groningen onderzoekt hij het gebruik en de functies van muziek in het dagelijks leven  in de moderne westerse maatschappij. De dissetatie werd onderscheiden met de Friedrich-Christoph-Dahlmann-Prijs.

Eerder bekleedde hij diverse functies in muziek en onderwijs als docent vo en ho, vakconsulent, manager en bestuursadviseur. Sinds 2009 was hij achtereenvolgens hogeschooldocent /onderzoeker, associate lector en  (leading) lector aan het Prins Claus Conservatorium/Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanzehogeschool Groningen.

Ronde 4

Hanka OtteHanka Otte (1974) studeerde Kunst- en Kunstbeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2015 promoveerde zij aan dezelfde universiteit op het proefschrift 'Binden of Overbruggen. Over de relatie tussen kunst, cultuurbeleid en sociale cohesie'. Zij verrichtte dit onderzoek in samenwerking met de Provincie Drenthe, waar zij van 2005 tot 2010 werkzaam was als beleidsmedewerker cultuur waar zij beleid ontwikkelde en uitvoerde op het gebied van cultuurparticipatie, cultuureducatie en podiumkunsten. Tussen 2002 en 2005 werkte zij als beleidsmedewerker cultuur bij de gemeenten Borger-Odoorn en Assen. 

Sinds oktober van dit jaar is zij postdoc-onderzoeker in de onderzoeksgroep Culture Commons Quest Office (Antwerp Research Institute for the Arts, Universiteit Antwerpen) die onderzoek doet naar de voorwaarden voor duurzame creativiteit in de post-fordistische stad. Daarnaast is zij onderzoeksdocent aan het Prins Claus Conservatorium van de Hanze Hogeschool Groningen.