Posterpresentaties

Masterstudenten presenteerden hun onderzoek met posters op de onderzoeksconferentie 2016.

Beeldend spreken, de visie op kunsteducatie verbeelden

Hester Bruinsma – MA Kunsteducatie, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Onderwerponderzoek naar hoe beelden een bijdrage kunnen leveren aan het vormen van een gezamenlijke visie op kunsteducatie waarin de leerling centraal staat.
Download poster
Download scriptie

Spanning tussen kunst algemeen en literatuur: een onderzoek naar vakoverstijgend leren

Nino van der Enden – MA Lerarenopleiding, Vrije Universiteit Amsterdam
Onderzoek naar de transfer van kennis en vaardigheden bij de leerlingen als de inhouden en vaardigheden van het vak Literatuur geïntegreerd worden in de Kunst Algemeen-lessen.

De theatrale verbeelding van educatie

Pleun van Engelen – MA Kunsten, Cultuur en Media, Rijksuniversiteit Groningen
Onderzoek naar het verband tussen de mate van succes van educatieve jeugdtheatervoorstellingen voor kinderen van 6 tot 10 jaar, en de aansluiting bij de cognitieve ontwikkeling van verbeelding en conceptualisering.
Download poster
Download scriptie
Contact: pleunvanengelen@gmail.com

Muziekonderwijs 2032

Paul van der Heijden - MA Kunsteducatie, Fontys Hogeschool
Onderzoek naar hoe creativiteit en digitale technologie bij het vak muziek elkaar kunnen versterken.

See me, feel me, touch me

Bodil Keikes – MA Kunsten, Cultuur en Media, Rijksuniversiteit Groningen
Onderzoek waarin wordt nagegaan of de attitude van middelbare scholieren van 12 tot en met 14 jaar verandert wanneer zij een kunsttentoonstelling niet alleen visueel, maar ook tactiel waarnemen.
Download poster

Het lichaam als (nieuwe) ruimte voor (meta)cognitie in de kunstervaring

Lisa-Maria van Klaveren – MA Kunsten, Cultuur en Media, Rijksuniversiteit Groningen
Onderzoek dat de rol van het lichaam bij de reflectie op kunst verkent, en nieuwe mogelijkheden van reflectie in en op de kunstervaring zoekt.
Download poster
Contact: l.van.klaveren@student.rug.nl

Muziekles in het primair onderwijs

Danielle Klootwijk – MA Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam
Onderzoek naar het verband tussen de competentiebeleving van leerkrachten voor het geven van muziekles in het primair onderwijs en kenmerken uit hun persoonlijke en professionele muzikale heden en verleden.
Download poster
Download scriptie

Ontmoeting in betekenisvol spel

Anneke Korte – MA Kunsteducatie, Hanzehogeschool Groningen
Ontwerponderzoek naar de mogelijke bijdrage van drama aan de dialoog tussen leerlingen met verschillende culturele achtergronden.

Van kijken naar zien

Marieke Kroeskop – MA Kunsteducatie, ArtEZ hogeschool voor de kunsten
Onderwerponderzoek dat resulteerde in workshop die leerkrachten op weg helpt om interpreterend kijken naar beeld in te zetten in de les.
Download poster
Download scriptie

Kunst: onmisbaar in democratische burgerschapsvorming

Jantien Kurpershoek – MA Kunsten, cultuur en media, Rijkuniversiteit Groningen
Onderzoek naar de bijdrage van kunstreflectie aan de ontwikkeling van democratisch burgerschap van jongvolwassenen.

Kunstpraat op zaal

Maayke Meijering – MA Moderne en hedendaagse kunstgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen
Onderzoek naar de museale rondleiding in het algemeen en de interactieve rondleiding voor jongeren in het bijzonder.
Download poster
Download scriptie

Precenscing in het medium drama

Wilke van der Molen – MA Kunsteducatie, Hanzehogeschool Groningen
Educatief ontwerponderzoek dat principes van kernreflectie en drama  wil verbinden.

Werkzame elementen van beeldende therapie bij kinderen met autisme

Celine Schweizer – PhD beeldende therapie bij kinderen met autisme, Rijksuniversiteit Groningen/Stenden Hogeschool Leeuwarden
Promotie-onderzoek naar werkzame elementen van beeldende therapie bij kinderen met autisme.

Wat is het belang van Creative Confidence en hoe veranker je dat in een curriculum?

Juri Teijgeler – MA Kunsteducatie, Codarts
Onderzoek naar het te verwachten effect in de propedeuse van het nieuwe curriculum op de ‘Creative Confidence’ van de bachelorstudenten Communication & Multimedia Design van de Hogeschool Utrecht.
Download poster

Van oude dingen en nieuwe betekenissen

Lizette Vogel-Mijnheer – MA Kunsteducatie, Hanzehogeschool Groningen
Ontwerponderzoek naar de bijdrage van theater aan een persoonlijke en actieve betekenisgeving aan erfgoed.
Download poster
Download scriptie

Authentieke kunstgeschiedenis-educatie

Lisette Woldendorp – MA Kunsteducatie, Hanzehogeschool Groningen
Onderzoek naar de wijze waarop kunstgeschiedenislessen binnen authentieke kunsteducatie vormgegeven kunnen worden.

Schrijf je creatief!

Mannick Wolters - MA Creative industries, Radboud Universiteit Nijmegen
Onderzoek naar de meerwaarde die creatief schrijven in het Nederlandse literatuuronderwijs kan hebben, als de nadruk ligt op een creatieve en productieve literatuurbeoefening. 
Download poster
Download scriptie